Планування діяльності підприємства - Древаль О.Ю.

Зміст

ВСТУП

Розділ 1 Методологія планування на підприємстві 1.1. Підприємство як об’єкт планування 1.1.1 Роль і місце планування в управлінні підприємством

1.1.2 Об’єкти  і предмет планування на підприємстві

1.1.3 Організація планування на підприємстві. Структура планових органів

1.2 Система планування на підприємстві 1.2.1 Принципи планування

1.2.2 Методи  планування

1.2.3 Форми планування. Система планів підприємства

1.2.4 Стратегія розвитку підприємства

1.2.5 Тактичне планування

1.3 Основи прогнозування 1.3.1 Суть і принципи прогнозування

1.3.2 Види прогнозування та класифікація прогнозів

1.3.3 Методи прогнозування

1.4 Інформаційна та нормативна база планування. 1.4.1 Інформаційне забезпечення планування

1.4.2 Сутність норм та нормативів. Їх класифікація

1.4.3 Система економічних норм і нормативів

1.5 Оперативно-календарне планування 1.5.1 Зміст і завдання оперативно-календарного планування.

1.5.2 Системи оперативно-календарного планування

1.5.3 Розроблення оперативних планів виробництва

1.6 Бізнес-планування 1.6.1 Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану

1.6.2 Зміст бізнес-плану

1.6.3 Реалізація бізнес-плану на підприємстві

Розділ 2 Планування виробництва і його забезпечення 2.1 Планування обсягів продажу. 2.1.1 Цілі й завдання плану реалізації продукції

2.1.2 Дослідження кон’юнктури ринку

2.1.3 Планування асортименту. Оцінка конкурентоспроможності товару

2.1.4 Планування ціни

2.2 Планування виробничої програми. 2.2.1 Зміст і порядок розроблення плану виробництва

2.2.2 Планування виробничої програми в натуральному вираженні

2.2.3 Планування виробничої програми у вартісному вираженні

2.2.4 Валовий і внутрішньозаводський оборот

2.3 Планування виробничої потужності. 2.3.1 Визначення поняття “виробнича потужність”

2.3.2 Види виробничої потужності

2.3.3 Методика розрахунку виробничої потужності в різних типах виробництва

2.3.4 Показники використання виробничої потужності

2.4 ПЛАНУВАННЯ потреби в  персоналі 2.4.1 Зміст, завдання та технологія планування потреби в персоналі

2.4.2 Планування продуктивності праці

2.4.3 Методи планування продуктивності праці

2.4.4 Планування кількості персоналу

2.5 Планування коштів на оплату праці. 2.5.1 Мета й завдання планування коштів на оплату праці

2.5.2 Склад коштів на оплату праці

2.5.3 Методи визначення планового фонду заробітної плати.

2.6 Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва. 2.6.1 Цілі, завдання та зміст планування матеріально-технічного забезпечення підприємства

2.6.2 Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах

2.6.3 Дослідження ринку матеріально-сировинних ресурсів та вибір постачальника

2.6.4 Оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів

2.7 планування Виробничої інфраструктури 2.7.1 Виробнича інфраструктура та планування діяльності її підрозділів

2.7.2 Система технічного обслуговування

Розділ 3 Фінансове планування та планування розвитку підприємства 3.1 ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 3.1.1 Мета, завдання та послідовність планування витрат виробництва

3.1.2 Класифікація й облік витрат виробництва

3.1.3 Методи планування собівартості

3.1.4 Методика розрахунку зниження собівартості продукції за окремими факторами

3.2 Планування фінансових результатів 3.2.1 Зміст і завдання фінансового плану

3.2.2 Планування прибутку

3.2.3 Планування розподілу прибутку

3.3 Планування інвестиційної діяльності підприємства 3.3.1 Сутність інвестицій та інвестиційного процесу

3.3.2 Методика оцінки інвестиційних проектів

3.4 Планування організаційно-технічного розвитку підприємства 3.4.1 План організаційно-технічного розвитку підприємства

3.4.2 Планування реалізації заходів організаційно-технічного розвитку та показники оцінки їх ефективності

3.5 Планування оновлення продукції 3.5.1 Завдання та зміст планування оновлення продукції

3.5.2 Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва

3.5.3 Економічна ефективність оновлення продукції та вибір оптимального варіанта технологічного процесу

Список літературизагрузка...