Основи теорії польоту і конструкцій ракет - П. І. Гайда

Зміст

Вступ

Скорочення, прийняті в тексті посібника

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Короткий історичний огляд розвитку ракетної зброї

1.2. Загальні поняття про реактивний рух

1.3 Рівняння руху ракет у загальному вигляді

1.4 Основні закони класичної механіки

1.5 Рівняння поступального та обертального руху тіл змінної маси

1.6 Фізична сутність та формула сили тяги

Питання для повторення та самоконтролю

Розділ 2 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО РУХ РАКЕТ 2.1 Швидкість та траєкторії польоту ракет

2.2. Траєкторії руху ракет у центральному полі тяжіння та космічні швидкості

2.2.1 Колова траєкторія

2.2.2 Еліптична траєкторія

2.2.3 Параболічна траєкторія

2.2.4 Гіперболічна траєкторія

2.3 Формула Ціолковського щодо ідеальної швидкості руху ракети

2.4 Загальні відомості щодо траєкторії польоту балістичної ракети

Питання для повторення та самоконтролю

Розділ 3 СИСТЕМИ КООРДИНАТ, ЩО ОПИСУЮТЬ РУХ РАКЕТ

3.1 Загальна характеристика систем координат, що використовується для опису просторового руху ракет

3.2 Системи координат, що використовуються для опису руху центра мас ракети

3.3 Системи координат, що використовуються  для опису руху навколо центра мас ЛА

3.4 Взаємна орієнтація основних систем координат

3.5 Перетворення координат

3.5.1 Матриця напрямлених косинусів для переходу від стартової до зв’язаної системи координат

3.5.2 Матриця напрямних косинусів для переходу від зв’язаної до швидкісної системи координат

Питання для повторення та самоконтролю

Розділ 4 СИЛИ ТА МОМЕНТИ, ЩО ДІЮТЬ НА РАКЕТУ В ПОЛЬОТІ 4.1 Загальна характеристика сил, що діють на ракету в польоті

4.2. Сили тяжіння та коефіцієнти перевантаження

4.3. Відхилення за дальністю і напрямком обумовлені дією сили Коріоліса

4.4 Аеродинамічна сила, її склад та причини виникнення

4.5 Підіймальна та бокова сили

4.6 Сила лобового опору

4.7 Аеродинамічні моменти. Управляючі сили та моменти

4.7.1 Аеродинамічні моменти

4.7.2 Способи створення управляючих сил та моментів

Питання для повторення та самоконтролю

Розділ 5 РІВНЯННЯ РУХУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 5.1 Рівняння руху літальних апаратів як математична модель польоту

5.2 Рівняння руху ракет на активні ділянці траєкторії

5.3 Рівняння руху ракет на пасивній ділянці траєкторії

Питання для повторення та самоконтролю

Розділ 6 СТІЙКІСТЬ І СТАБІЛІЗАЦІЯ РУХУ РАКЕТ 6.1 Фактори, що впливають на розсіювання ракет

6.2 Загальні поняття щодо стійкості руху і стабілізації ракет

6.3 Стабілізація ракет оперенням

6.4 Стабілізація обертанням

Питання для повторення та самоконтролю

Висновки

Список використаної літератури

Предметний покажчик А,Б,В,Г,Д

Е,Ж,З,І,К

Л,М,Н,О,П

Р,С,Т,У,Ф

Х,Ц,Ш,Ю,Язагрузка...