Курс лекцій з біохімії. Розділ «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» - Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький

Передмова

 Розділ курсу лекцій Загальні закономірності метаболізму.

1. Загальні закономірності метаболізму

1.1. Стадії катаболізму біомолекул

2. Молекулярні основи біоенергетики

2. 1. Макроергічні фосфати

2.2. Тканинне дихання та біологічне окиснення

2.2.1. Ферменти біологічного окиснення

3. Цикл лимонної кислоти 3.1. Біологічні функції та реакції циклу

3.2. Участь вітамінів у роботі ЦЛК

3.3. Енергетичний баланс ЦЛК з урахуванням окисного фосфорилювання

4. Дихальний ланцюг мітохондрій 4.1. Основні компоненти дихального ланцюга

4.2. Молекулярна організація дихального ланцюга мітохондрій

4.3. Інгібітори дихального ланцюга

4.4. Хеміосмотична теорія Мітчелла (теорія окисного фосфорилювання)

4.5. Інгібітори та роз’єднувачі окисного фосфорилювання

4.6. Дихальний контроль

5. Шляхи використання кисню в організмі

6. Антиоксидантна система організму

Додаток А

Список літератури

Змістзагрузка...