Історія української культури - Н. В. Лобко

ПЕРЕДМОВА

Лекція 1

Функції культури

Джерела дослідження проблем з історії української культури.

Список рекомендованої  літератури

Лекція  2 – 3 Історичні умови виникнення та джерела формування української культури

Список рекомендованої літератури 

Лекція 4 Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Список рекомендованої літератури 

Лекція 5 Українська культура польсько-литовської доби ( ХIV– перша половина ХVII ст. )

Список рекомендованої літератури 

Лекція 6 Особливості української культури другої половини ХVII – ХVIIІ ст.

Список рекомендованої літератури 

Лекція 7 Українська культура кінця ХVІII – початку  ХХ ст.

Список рекомендованої літератури 

Лекція  8 – 9 Особливості української культури ХХ ст.

Творчість діячів української культури в еміграції.

Список рекомендованої літератури 

Лекція 10 Провідні тенденції розвитку сучасної української культури

Список рекомендованої літератури 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИзагрузка...