Навчально-методичний посібник “Перинатальні ураження”

ПЕРЕДМОВА

ЗМІСТ

Тема: Гіпоксія плода та новонародженого 1 Актуальність теми

2 Навчальні цілі

Студент повинен уміти:

3 Матеріали для доаудиторної самостійної роботи

3.2 Матеріали для перевірки вихідного рівня знань Питання для самоконтролю.

4 Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

4.1 Технологічна карта проведення заняття

4.2 Таблиці та графологічні структури до практичного заняття.

Введення медикаментів

Додаток А. Графологічна структура “Динамічна діаграма первинної реанімації”

Додаток Б. Графологічна структура “Етіопатогенетичні відносини між гіпоксією та набряком мозку”

Тема  Пологова травма1 Актуальність теми

2 Навчальні цілі

3 Матеріали для доаудиторної самостійної роботи 3.1 Базові знання, навики, вміння, потрібні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція)

3.2  Матеріали для перевірки вихідного рівня знань

А Тести для самоконтролю

В Задачі для самоконтролю

Відповіді до завдань:

4 Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

4.1 Технологічна карта проведення заняття

4.2 Матеріали та графологічні структури до практичного заняття

Додаток А  Графологічна структура “Етіопатогенентичні відносини між гіпоксією та внутрішньочерепним крововиливом”.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...