Конспект лекцій з курсу “Охорона праці в галузі” частина 2 - А.Ф. Денисенко

Лекція 6 Захист від виробничих вібрацій

1 Фізична характеристика і класифікація вібрацій

Класифікація вібрацій

Характеристика вібрацій

2 Дія вібрації на організм людини

3 Санітарно-гігієнічне нормування вібрацій

4 Загальні методи зниження вібрацій

5 Вимірювання вібрації і вібровимірювальна апаратура

Тести для самоконтролю

Лекція 7 Захист від дії іонізуючих випромінювань

1 Характеристика іонізуючого випромінювання (ІВ)

2 Нормування іонізуючого випромінювання

3 Біологічна дія іонізуючого випромінювання

4 Загальні принципи захисту від дії іонізуючого випромінювання

Робота з закритими джерелами випромінювання

Робота з відкритими джерелами

Тести для самоконтролю

Лекція 8 Захист від дії електромагнітних полів

1 Характеристика і класифікація електромагнітних полів

2 Дія змінних електромагнітних полів на людину

3 Нормування електромагнітних полів

4 Методи захисту

Вимірювання електромагнітних випромінювань

5 Захист від лазерного випромінювання

Тести для самоконтролю

Лекція 9 Електробезпека

1 Дія електричного струму на організм людини

Перша допомога людині, ураженій електричним струмом

2 Явища, які виникають при проходженні електричного струму в землю

3 Основні заходи захисту від дії електричного струму

Принцип дії захисного заземлення

Улаштування захисного заземлення

Улаштування занулення

Захисне відключення (ЗВ)

4 Захист від дії статистичної електрики

Правила користування і випробування захисних засобів від ураження електричним струмом

Основні рекомендації з профілактики електротравматизму:

5 Блискавкозахист промислових будівель

Тести для самоконтролю

Лекція 10 Пожежна профілактика

1 Загальні поняття про процеси горіння і вибуху

Небагато історії

2 Параметри, що визначають пожежну небезпеку матеріалів і речовин

3 Основні причини пожеж

4 Класифікація приміщень з вибухової і пожежної небезпеки

5 Вогнестійкість будівельних конструкцій

6 Вимоги пожежної безпеки при проектуванні будівель і споруд

7 Протипожежні вимоги до забезпечення вимушеної евакуації людей з будівель

8 Пожежна безпека вогневих робіт

9 Методи гасіння вогню

10 Речовини і засоби гасіння пожеж

11 Автоматичні засоби пожежогасіння

12 Організація пожежної охорони підприємства

Тести для самоконтролю

приклади розв’язання типових задач з курсу «охорона праці»

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Список основної літературизагрузка...