Металознавство високотемпературної технології нерознімних з’єднань - А. Ф. Будник

Анотація

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Принципи формування нерозНІмного з’єднання 1.1. Характеристика і сфера застосування нерознімних  з’єднань

1.2. Теоретичні основи формування нерознімного паяного з’єднання

1.3. Особливості формування металу паяного з’єднання

1.4. Вплив розміру паяльного зазору на механічні властивості паяного з’єднання

1.5. Особливості взаємодії розплаву припою з основним металом

1.6. Процеси окиснення – відновлення поверхні металу при нагріванні

Розділ 2 Металознавство з’єднань  Із капілярним зазором 2.1. Формування структури паяного з’єднання      титанових сплавів

2.2. Структура паяних з’єднань сталі припоями на паладієвій основі

2.3. Структура швів у з’єднанні тонкостінних деталей із різнорідних сталей

Розділ 3 Металознавство з’єднань з некапілярним зазором 3.1. Особливості і різновид структури металу шва

3.2. Розчинення – осадження металу в розплаві припою

3.3. Диспергування  і сфероїдизація  металу в розплаві припою

3.4. Вплив вуглецю на формування металу паяного шва

3.5. Формування паяного товстостінного таврового з’єднання з галтеллю великого радіуса

РОЗДІЛ 4 Дослідження властивостей паяних з’єднань 4.1. Методи і зразки для випробовування механічних властивостей

4.2. Дослідження міцності тонкостінних матеріалів при високій температурі в контакті з розплавом припою

4.3. Металографічні дослідження нерознімних з’єднань

Список літературизагрузка...