Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Розділ 1. Основи організації бухгалтерськог ообліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством; 1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналізу системі управління господарством; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Розділ 1. Основи організації бухгалтерськог ообліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством; 1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналізу системі управління господарством; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Розділ 1. Основи організації бухгалтерськог ообліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством; 1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналізу системі управління господарством; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

1.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

1.4. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 2. Предмет і метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; 2.1. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 2. Предмет і метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; 2.1. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

2.2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

2.3. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

2.4. Об’єкти організації облікового, контрольного та аналітичного процесів; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

2.5. Метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 2. Організація облікового, контрольного та аналітичного процесів; Розділ 3. Організація бухгалтерського облікового процесу; 3.1. Загальна побудова облікового процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 2. Організація облікового, контрольного та аналітичного процесів; Розділ 3. Організація бухгалтерського облікового процесу; 3.1. Загальна побудова облікового процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 2. Організація облікового, контрольного та аналітичного процесів; Розділ 3. Організація бухгалтерського облікового процесу; 3.1. Загальна побудова облікового процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.2. Визначення об’єктів організації облікового процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.3. Організація облікових номенклатур; 3.3.1. Загальна характеристика; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.3. Організація облікових номенклатур; 3.3.1. Загальна характеристика; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.3.2. Структура облікової інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.3.3. Облікові номенклатури різних етапів облікового процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.4. Організація носіїв (доказів) облікової інформації; 3.4.1. Загальні положення; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.4. Організація носіїв (доказів) облікової інформації; 3.4.1. Загальні положення; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.4.2. Методика вибору носіїв облікової інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.4.3. Організація носіїв облікової інформації первинного обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.4.4. Організація носіїв облікової інформації поточного обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.4.5. Організація носіїв облікової інформації підсумкового обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.5. Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.6. Організація технології облікового процесу; 3.6.1. Основні поняття; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.6. Організація технології облікового процесу; 3.6.1. Основні поняття; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.6.2. Стадії документообігу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.6.3. Організація руху матеріальних носіїв облікової інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.6.4. Види графіків; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.6.5. Особливості організації технології облікового процесу на різних етапах; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.7. Особливості організації технології річного узагальнення даних бухгалтерського обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.8. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; 3.8.1. Сутність форми організації облікового процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.8. Форми організації бухгалтерського облікового процесу; 3.8.1. Сутність форми організації облікового процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.8.2. Меморіально-ордерна форма організації обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.8.3. Журнально-ордерна форма організації бухгалтерського обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

3.8.4. Машинні варіанти організації бухгалтерського обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 4. Особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації; 4.1. Загальна побудова облікового процесу в інформаційній системі; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 4. Особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації; 4.1. Загальна побудова облікового процесу в інформаційній системі; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

4.2. Концепція організаційної побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

4.3. Організація нормативно-довідкової інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

4.4. Організація первинного обліку в умовах автоматизованої обробки інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

4.5. Організація вихідної інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

4.6. Особливості організації технології облікового процесу в умовах функціонування АРМ бухгалтера; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 5. Організація контрольного процесу; 5.1. Загальна організаційна побудова контрольного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 5. Організація контрольного процесу; 5.1. Загальна організаційна побудова контрольного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.2. Організація номенклатур контролю; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.3. Організація матеріальних носіїв контрольного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.4. Організація технології контрольного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.5. Організація контрольного процесу на окремих технологічних етапах; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.6. Особливості організації контрольного процесу внутрішньогосподарських підрозділів; 5.6.1. Загальні положення; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.6. Особливості організації контрольного процесу внутрішньогосподарських підрозділів; 5.6.1. Загальні положення; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.6.2. Організація перевірок (ревізій) діяльностівнутрішньогосподарських підрозділів; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.7. Організація контрольного процесу в умовах автоматизованої системи обробки інформації; 5.7.1. Загальна побудова організації контрольного процесув умовах автоматизованої обробки інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.7. Організація контрольного процесу в умовах автоматизованої системи обробки інформації; 5.7.1. Загальна побудова організації контрольного процесув умовах автоматизованої обробки інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.7.2. Організація внутрішньогосподарського контролю з використанням сучасної обчислювальної техніки; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

5.7.3. Організація робіт у ході проведення зовнішнього контролю (аудиту) з використанням комп’ютерної техніки; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 6. Організація аналітичного процесу; 6.1. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 6. Організація аналітичного процесу; 6.1. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

6.2. Організація аналітичних номенклатур; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

6.3. Організація матеріальних носіїв аналітичного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

6.4. Організація технології аналітичного процесу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

6.5. Організація аналітичного процесу на деяких технологічних етапах; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

6.6. Особливості організації аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 3. Організація роботи виконавців облікових, контрольних та аналітичних служб; Розділ 7. Організація праці працівників — людей, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом; 7.1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 3. Організація роботи виконавців облікових, контрольних та аналітичних служб; Розділ 7. Організація праці працівників — людей, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом; 7.1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 3. Організація роботи виконавців облікових, контрольних та аналітичних служб; Розділ 7. Організація праці працівників — людей, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом; 7.1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.2. Поділ та кооперування праці; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.3. Види норм та їх характеристика; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.4. Визначення чисельності (кількості), облікового, контрольного та аналітичного персоналу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.5. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.6. Особливості організації роботи керівника служби обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.7. Організація бухгалтерського діловодства; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.8. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці працівників обліку, контролю та аналізу; 7.8.1. Вимоги до ергономічного забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.8. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці працівників обліку, контролю та аналізу; 7.8.1. Вимоги до ергономічного забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

7.8.2. Соціальне забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 8. Організаційна побудова бухгалтерської служби та розробка організаційних регламентів; 8.1. Загальні положення; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 8. Організаційна побудова бухгалтерської служби та розробка організаційних регламентів; 8.1. Загальні положення; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.2. Організаційна побудова бухгалтерії; 8.2.1. Форми організаційної побудови та структура бухгалтерії; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.2. Організаційна побудова бухгалтерії; 8.2.1. Форми організаційної побудови та структура бухгалтерії; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.2.2. Типи організаційних структур; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.2.3. Особливості побудови структури підрозділів бухгалтерського обліку у великих господарствах; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.2.4. Госпрозрахункові (централізовані) бухгалтерії; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3. Розробка організаційних регламентів; 8.3.1. Завдання і функції апарату, зайнятого обліком, контролем та аналізом; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3. Розробка організаційних регламентів; 8.3.1. Завдання і функції апарату, зайнятого обліком, контролем та аналізом; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3.2. Класифікація організаційних регламентів з обліку,контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3.3. Вихідні положення для розробки організаційних регламентів; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3.4. Методика розробки положення про службу (відділ) управління бухгалтерського обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3.5. Методика і техніка розробки положення про підрозділ (сектор, групу) бухгалтерської служби підприємства; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3.6. Методика розробки посадових інструкцій; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3.7. Особливості розробки графіків, інструкцій та інших документів; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

8.3.8. Організація роботи виконавців необлікових підрозділів з виконання ними облікових робіт; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 4. Організація забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку; Розділ 9. Організація проектування і впровадження системи обліку, контролю та аналізу за умов застосування ПК; 9.1. Основи організації проектування; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 4. Організація забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку; Розділ 9. Організація проектування і впровадження системи обліку, контролю та аналізу за умов застосування ПК; 9.1. Основи організації проектування; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Частина 4. Організація забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку; Розділ 9. Організація проектування і впровадження системи обліку, контролю та аналізу за умов застосування ПК; 9.1. Основи організації проектування; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

9.2. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

9.3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

9.4. Складання технічного проекту та робочої документації; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

9.5. Впровадження проекту в дію; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 10. Організація інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу; 10.1. Організація інформаційного забезпечення обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 10. Організація інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу; 10.1. Організація інформаційного забезпечення обліку; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

10.2. Організація інформаційного забезпечення контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

10.3. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 11. Організація розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; 11.1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Розділ 11. Організація розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; 11.1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

11.2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їх зміст; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

11.3. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

11.5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; 11.5.1. Показники ефективності; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

11.5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу; 11.5.1. Показники ефективності; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

11.5.2. Розрахунок витрат на розробку (прив’язування) та впровадження проекту; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

11.5.3. Визначення економії від впровадження проекту; Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.загрузка...