Правові основи державного управління економікою України - Ю.І. Крегул

Передмова.

Розділ 1. Конституційні засади правового регулювання процесів в Україні.

1.1. Сутність і характер державного управління економікою.

1.2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки.

1.2.1. Конституційні повноваження Президента України у сфері економіки.

1.2.2. Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України.

1.3. Загальна характеристика законодавства у сфері економіки.

Розділ 2.Основні напрямки організаційно-правового впливу на економічну діяльність.

2.1. Правовий статус Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України.

2.1.1. Основні завдання Мінекономіки України.

2.1.2. Основні функції Мінекономіки України.

2.1.3. Права Мінекономіки України.

2.2. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами.

2.2.1. Основні завдання та функції Держцінінспекції.

2.2.2. Права Держцінінспекції.

2.3. Місцеві органи виконавчої влади та їх компетенція у сфері економіки.

2.3.1. Правовий статус Головного управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації.

2.3.1.1. Основні завдання та функції управління.

2.3.1.2. Права управління.

2.3.2. Правовий статус управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

2.3.2.1. Основні завдання та функції управління.

2.3.2.2. Право управління.

2.4. Правовий статус Міністерства промислової політики України.

2.4.1. Основні завдання та функції Мінпромполітики України.

2.4.2. Права Мінпромполітики України.

2.4.3. Міністр Мінпромполітики України.

2.4.4. Державний секретар Мінпромполітики України.

2.5. Правовий статус Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування.

2.5.1. Основні завдання та функції Держсільгоспмашу.

2.5.2. Права Держсільгоспмашу.

2.6. Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

2.6.1. Основні завдання та функції Держпідприємництва України.

2.6.2. Права Держпідприємництва України.

2.6.3. Уповноважений з питань підтримки підприємства.

2.7. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

2.7.1. Завдання Антимонопольного комітету України.

2.7.2. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України.

2.7.3. Компетенція Антимонопольного комітету України.

2.7.4. Повноваження Антимонопольного комітету України.

2.7.5. Голова Антимонопольного комітету України.

2.7.6. Права та обов’язки державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

2.7.7. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

2.7.8. Основні завдання та функції територіального відділення.

2.7.9. Повноваження територіального відділення.

2.7.10. Голова територіального відділення.

2.8. Фонд державного майна та його компетенція.

2.8.1. Основні завдання та функції Фонду.

2.8.2. Права Фонду.

2.8.3. Регіональне відділення Фонду державного майна України.

2.8.3.1. Основні завдання та функції відділення.

2.8.3.2. Права відділення.

2.8.3.3. Основні завдання та функції представництва Фонду державного майна України у районі, місті.

2.8.3.4. Права представництва.

2.9. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.

Розділ 3. Система органів управління сільським господарством (аграрним сектором економіки) та їх компетенція.

3.1. Правові засади управління сільським господарством (аграрним сектором економіки).

3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України.

3.2.1. Основні завдання та функції Мінагрополітики України.

3.2.2. Права Мінагрополітики України.

3.2.3. Міністр Мінагрополітики України

3.2.4. Державний секретар Мінагрополітики України.

3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства.

3.3.1. Основні завдання та функції Держпроду.

3.3.2. Права Держпроду.

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства.

3.4.1. Основні завдання і функції Укрдержрибгоспу.

3.4.2. Права Укрдержрибгоспу.

3.5. Правовий статус Державного департаменту ветеринарної медицини.

3.5.1. Основні завдання і функції Держветмедицини.

3.5.2. Компетенція Держветмедицини.

3.5.3. Права Держветмедицини.

3.6. Правовий статус Головного Управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

3.6.1. Основні завдання і функції управління.

3.6.2. Права управління.

3.7. Правовий статус управління (відділу) сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації.

3.7.1. Основні завдання і функції управління.

3.8. Правовий статус інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської державної адміністрації.

3.8.1. Основні завдання та функції інспекції.

3.8.2. Права інспекції.

3.9. Правовий статус інспекції державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

3.9.1. Основні завдання та функції інспекції.

3.9.2. Права інспекції.

3.10. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сільському господарстві (аграрному секторі економіки).

Розділ 4. Організаційно-правові засади управління паливно-енергетичним комплексом України.

4.1. Правові засади управління паливно-енергетичним комплексом України.

4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України.

4.2.1. Основні завдання та функції Мінпаливенерго України.

4.2.2. Права Мінпаливенерго України.

4.2.3. Міністр Мінпаливенерго України.

4.2.4. Державний секретар Мінпаливенерго України.

4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості.

4.3.1. Основні завдання та функції Держвуглепрому.

4.3.2. Права Держвуглепрому.

4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження.

4.4.1. Основні завдання та функції Держкоменергозбереження України.

4.4.2. Права Держкоменергозбереження України.

4.5. Правовий статус Національної комісії регулювання електроенергетики України.

4.5.1. Основні завдання та функції Комісії.

4.5.2. Права Комісії.

4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України.

4.6.1. Основні завдання та функції Держатомрегулювання України.

4.6.2. Права Держатомрегулювання України.

Розділ 5. Організаційно-правові засади управління у галузі використання та охорони природних ресурсів.

5.1. Правові засади управління у галузі використання та охорони природних ресурсів.

5.2. Правовий статус Міністерства екології та природних ресурсів України.

5.2.1. Основні завдання та функції Мінекоресурсів України.

5.2.2. Права Мінекоресурсів України.

5.2.3. Повноваження Міністра Мінекоресурсів України.

5.2.4. Державний секретар Мінекоресурсів України.

5.3. Правовий статус Державного комітету України по водному господарству.

5.3.1. Основні завдання та функції Держводгоспу України.

5.3.2. Права Держводгоспу України.

5.4. Правовий статус Державного комітету України по земельних ресурсах.

5.4.1. Основні завдання та функції Держкомзему України.

5.4.2. Права Держкомзему України.

5.5. Правовий статус Державного комітету лісового господарства України.

5.5.1. Основні завдання та функції Держкомлісгоспу України.

5.5.2. Права Держкомлісгоспу України.

5.6. Державний контроль у сфері використання та охорони природних ресурсів.

5.6.1. Основні завдання та функції органів Державної екологічної інспекції.

5.6.2. Права органів Державної екологічної інспекції.

5.6.3. Головний Державний інспектор України.

5.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі використання та охорони природних ресурсів.

Розділ 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6.1. Організаційно правові засади управління митною справою.

6.2. Органи управління митною справою.

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби.

6.2.1.1. Основні завдання та функції Держмитслужби.

6.2.1.2. Права Держмитслужби.

6.2.2. Регіональна митниця.

6.2.3. Митниця.

6.2.4. Митний пост.

6.2.5. Митні лабораторії.

6.2.6. Митна варта.

6.3. Державна служба експортного контролю України.

6.3.1. Основні завдання та функції Держекспортконтролю України.

6.3.2. Права Держекспортконтролю України.

6.4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

6.5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі.

6.6. Торговельно-економічна місія у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

6.6.1. Основні завдання та функції торговельно-економічної місії.

6.6.2. Керівник торговельно-економічної місії.

Розділ 7. Державне управління бюджетно-фінансовою, кредитною та податковою діяльністю.

7.1. Правові засади управління фінансово-бюджетного, кредитного та податковою діяльністю.

7.2. Правовий статус Рахункової палати.

7.2.1. Завдання Рахункової палати.

7.2.2. Функції Рахункової палати.

7.2.3.Повноваження Рахункової палати.

7.3. Національний банк України.

7.3.1. Економічна самостійність Національного банку.

7.3.2. Основна та інші функції Національного банку.

7.3.3. Керівні органи Національного банку та їх повноваження.

7.3.4. Правління Національного банку.

7.3.5. Склад Правління Національного банку.

7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України.

7.4.1. Основні завдання та функції Мінфіна України.

7.4.2. Права Мінфіна України.

7.5. Державне казначейство України.

7.6. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні.

7.6.1. Основні функції державної контрольно-ревізійної служби.

7.6.2. Права державної контрольно-ревізійної служби.

7.7. Правовий статус Державної податкової адміністрації України.

7.7.1. Основні завдання ДПА України.

7.7.2.Функції ДПА України.

7.7.3. Права ДПА України.

7.7.4. Голова ДПА України.

7.8. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8.1. Основні завдання та функції Комісії.

7.8.2. Права Комісії.

7.8.3. Голова Комісії.

7.8.4. Виконавчий секретар Комісії.

Розділ 8. Державне управління транспортом, зв’язком, будівництвом та житлово-комунальним господарством.

8.1. Правові засади управління транспортом, зв’язком, будівництвом та житлово-комунальним господарством.

8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України.

8.2.1. Основні завдання та функції Мінтрансу України.

8.2.2. Права Мінтрансу України.

8.2.3. Повноваження Міністра Мінтрансу України.

8.2.4. Державний секретар Мінтрансу України.

8.3. Правовий статус Державної адміністрації залізничного транспорту України.

8.3.1. Основні завдання і функції Укрзалізниці.

8.3.2. Права Укрзалізниці.

8.4. Правовий статус Державного департаменту авіаційного транспорту.

8.4.1. Основні завдання та функції Укравіатрансу.

8.4.2. Права Укравіатранспорту

8.5. Правовий статус Державного департаменту морського і річкового транспорту.

8.5.1. Основні завдання та функції Укрморрічфлоту.

8.5.2. Права Укррічфлоту.

8.6. Правовий статус Державного департаменту автомобільного транспорту.

8.6.1. Основні завдання та функції Укравтотрансу.

8.6.2. Права Укравтотрансу.

8.7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

8.7.1. Основні завдання Держкомзв’язку України.

8.7.2. Права Держкомзв’язку України.

8.7.2. Права Держкомзв’язку України.

8.8. Правовий статус Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

8.8.1. Основні завдання і функції Держжитлокомунгоспу України.

8.8.2. Права Держжитлокомунгоспу України.

8.9. Правовий статус Державного комітету України з будівництва та архітектури.

8.9.1. Основні завдання та функції Держбуду України.

8.9.2. Права Держбуду України.

8.10. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

8.10.1.1. Основні завдання та функції управління.

8.10.1.2. Права Управління

8.10.2. Правовий статус управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

8.10.2.1. Основні завдання і функції управління.

8.10.2.2. Права управління.

8.10.3. Правовий статус управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

8.10.3.1. Основні завдання та функції управління.

8.10.3.2. Права управління.

8.10.4. Правовий статус відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

8.10.4.1. Основні завдання та функції відділу.

8.10.4.2. Права відділу.

8.11. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку та житлово-комунального господарства.

Розділ 9. Державна статистична діяльність.

9.1. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності.

9.2. Органи державної статистики та їх компетенція.

9.2.1. Основні завдання органів державної статистики.

9.2.2. Основні права органів державної статистики.

9.2.3. Основні обов’язки органів державної статистики.

Передмова.

Розділ 1. Конституційні засади правового регулювання процесів в Україні.

1.1. Сутність і характер державного управління економікою.

1.2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки.

1.2.1. Конституційні повноваження Президента України у сфері економіки.

1.2.2. Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України.

1.3. Загальна характеристика законодавства у сфері економіки.

Розділ 2.Основні напрямки організаційно-правового впливу на економічну діяльність.

2.1. Правовий статус Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України.

2.1.1. Основні завдання Мінекономіки України.

2.1.2. Основні функції Мінекономіки України.

2.1.3. Права Мінекономіки України.

2.2. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами.

2.2.1. Основні завдання та функції Держцінінспекції.

2.2.2. Права Держцінінспекції.

2.3. Місцеві органи виконавчої влади та їх компетенція у сфері економіки.

2.3.1. Правовий статус Головного управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації.

2.3.1.1. Основні завдання та функції управління.

2.3.1.2. Права управління.

2.3.2. Правовий статус управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

2.3.2.1. Основні завдання та функції управління.

2.3.2.2. Право управління.

2.4. Правовий статус Міністерства промислової політики України.

2.4.1. Основні завдання та функції Мінпромполітики України.

2.4.2. Права Мінпромполітики України.

2.4.3. Міністр Мінпромполітики України.

2.4.4. Державний секретар Мінпромполітики України.

2.5. Правовий статус Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування.

2.5.1. Основні завдання та функції Держсільгоспмашу.

2.5.2. Права Держсільгоспмашу.

2.6. Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

2.6.1. Основні завдання та функції Держпідприємництва України.

2.6.2. Права Держпідприємництва України.

2.6.3. Уповноважений з питань підтримки підприємства.

2.7. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

2.7.1. Завдання Антимонопольного комітету України.

2.7.2. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України.

2.7.3. Компетенція Антимонопольного комітету України.

2.7.4. Повноваження Антимонопольного комітету України.

2.7.5. Голова Антимонопольного комітету України.

2.7.6. Права та обов’язки державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

2.7.7. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

2.7.8. Основні завдання та функції територіального відділення.

2.7.9. Повноваження територіального відділення.

2.7.10. Голова територіального відділення.

2.8. Фонд державного майна та його компетенція.

2.8.1. Основні завдання та функції Фонду.

2.8.2. Права Фонду.

2.8.3. Регіональне відділення Фонду державного майна України.

2.8.3.1. Основні завдання та функції відділення.

2.8.3.2. Права відділення.

2.8.3.3. Основні завдання та функції представництва Фонду державного майна України у районі, місті.

2.8.3.4. Права представництва.

2.9. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.

Розділ 3. Система органів управління сільським господарством (аграрним сектором економіки) та їх компетенція.

3.1. Правові засади управління сільським господарством (аграрним сектором економіки).

3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України.

3.2.1. Основні завдання та функції Мінагрополітики України.

3.2.2. Права Мінагрополітики України.

3.2.3. Міністр Мінагрополітики України

3.2.4. Державний секретар Мінагрополітики України.

3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства.

3.3.1. Основні завдання та функції Держпроду.

3.3.2. Права Держпроду.

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства.

3.4.1. Основні завдання і функції Укрдержрибгоспу.

3.4.2. Права Укрдержрибгоспу.

3.5. Правовий статус Державного департаменту ветеринарної медицини.

3.5.1. Основні завдання і функції Держветмедицини.

3.5.2. Компетенція Держветмедицини.

3.5.3. Права Держветмедицини.

3.6. Правовий статус Головного Управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

3.6.1. Основні завдання і функції управління.

3.6.2. Права управління.

3.7. Правовий статус управління (відділу) сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації.

3.7.1. Основні завдання і функції управління.

3.8. Правовий статус інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської державної адміністрації.

3.8.1. Основні завдання та функції інспекції.

3.8.2. Права інспекції.

3.9. Правовий статус інспекції державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

3.9.1. Основні завдання та функції інспекції.

3.9.2. Права інспекції.

3.10. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сільському господарстві (аграрному секторі економіки).

Розділ 4. Організаційно-правові засади управління паливно-енергетичним комплексом України.

4.1. Правові засади управління паливно-енергетичним комплексом України.

4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України.

4.2.1. Основні завдання та функції Мінпаливенерго України.

4.2.2. Права Мінпаливенерго України.

4.2.3. Міністр Мінпаливенерго України.

4.2.4. Державний секретар Мінпаливенерго України.

4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості.

4.3.1. Основні завдання та функції Держвуглепрому.

4.3.2. Права Держвуглепрому.

4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження.

4.4.1. Основні завдання та функції Держкоменергозбереження України.

4.4.2. Права Держкоменергозбереження України.

4.5. Правовий статус Національної комісії регулювання електроенергетики України.

4.5.1. Основні завдання та функції Комісії.

4.5.2. Права Комісії.

4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України.

4.6.1. Основні завдання та функції Держатомрегулювання України.

4.6.2. Права Держатомрегулювання України.

Розділ 5. Організаційно-правові засади управління у галузі використання та охорони природних ресурсів.

5.1. Правові засади управління у галузі використання та охорони природних ресурсів.

5.2.1. Основні завдання та функції Мінекоресурсів України.

5.2.2. Права Мінекоресурсів України.

5.2.3. Повноваження Міністра Мінекоресурсів України.

5.2.4. Державний секретар Мінекоресурсів України.

5.3. Правовий статус Державного комітету України по водному господарству.

5.3.1. Основні завдання та функції Держводгоспу України.

5.3.2. Права Держводгоспу України.

5.4. Правовий статус Державного комітету України по земельних ресурсах.

5.4.1. Основні завдання та функції Держкомзему України.

5.4.2. Права Держкомзему України.

5.5. Правовий статус Державного комітету лісового господарства України.

5.5.1. Основні завдання та функції Держкомлісгоспу України.

5.5.2. Права Держкомлісгоспу України.

5.6. Державний контроль у сфері використання та охорони природних ресурсів.

5.6.1. Основні завдання та функції органів Державної екологічної інспекції.

5.6.2. Права органів Державної екологічної інспекції.

5.6.3. Головний Державний інспектор України.

5.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі використання та охорони природних ресурсів.

Розділ 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6.1. Організаційно правові засади управління митною справою.

6.2. Органи управління митною справою.

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби.

6.2.1.1. Основні завдання та функції Держмитслужби.

6.2.1.2. Права Держмитслужби.

6.2.2. Регіональна митниця.

6.2.3. Митниця.

6.2.4. Митний пост.

6.2.5. Митні лабораторії.

6.2.6. Митна варта.

6.3. Державна служба експортного контролю України.

6.3.1. Основні завдання та функції Держекспортконтролю України.

6.3.2. Права Держекспортконтролю України.

6.4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

6.5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі.

6.6. Торговельно-економічна місія у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

6.6.1. Основні завдання та функції торговельно-економічної місії.

6.6.2. Керівник торговельно-економічної місії.

Розділ 7. Державне управління бюджетно-фінансовою, кредитною та податковою діяльністю.

7.1. Правові засади управління фінансово-бюджетного, кредитного та податковою діяльністю.

7.2. Правовий статус Рахункової палати.

7.2.1. Завдання Рахункової палати.

7.2.2. Функції Рахункової палати.

7.2.3.Повноваження Рахункової палати.

7.3. Національний банк України.

7.3.1. Економічна самостійність Національного банку.

7.3.2. Основна та інші функції Національного банку.

7.3.3. Керівні органи Національного банку та їх повноваження.

7.3.4. Правління Національного банку.

7.3.5. Склад Правління Національного банку.

7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України.

7.4.1. Основні завдання та функції Мінфіна України.

7.4.2. Права Мінфіна України.

7.5. Державне казначейство України.

7.6. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні.

7.6.1. Основні функції державної контрольно-ревізійної служби.

7.6.2. Права державної контрольно-ревізійної служби.

7.7. Правовий статус Державної податкової адміністрації України.

7.7.1. Основні завдання ДПА України.

7.7.2.Функції ДПА України.

7.7.3. Права ДПА України.

7.7.4. Голова ДПА України.

7.8. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8.1. Основні завдання та функції Комісії.

7.8.2. Права Комісії.

7.8.3. Голова Комісії.

7.8.4. Виконавчий секретар Комісії.

Розділ 8. Державне управління транспортом, зв’язком, будівництвом та житлово-комунальним господарством.

8.1. Правові засади управління транспортом, зв’язком, будівництвом та житлово-комунальним господарством.

8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України.

8.2.1. Основні завдання та функції Мінтрансу України.

8.2.2. Права Мінтрансу України.

8.2.3. Повноваження Міністра Мінтрансу України.

8.2.4. Державний секретар Мінтрансу України.

8.3. Правовий статус Державної адміністрації залізничного транспорту України.

8.3.1. Основні завдання і функції Укрзалізниці.

8.3.2. Права Укрзалізниці.

8.4. Правовий статус Державного департаменту авіаційного транспорту.

8.4.1. Основні завдання та функції Укравіатрансу.

8.4.2. Права Укравіатранспорту

8.5. Правовий статус Державного департаменту морського і річкового транспорту.

8.5.1. Основні завдання та функції Укрморрічфлоту.

8.5.2. Права Укррічфлоту.

8.6. Правовий статус Державного департаменту автомобільного транспорту.

8.6.1. Основні завдання та функції Укравтотрансу.

8.6.2. Права Укравтотрансу.

8.7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

8.7.1. Основні завдання Держкомзв’язку України.

8.7.2. Права Держкомзв’язку України.

8.8. Правовий статус Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

8.8.1. Основні завдання і функції Держжитлокомунгоспу України.

8.8.2. Права Держжитлокомунгоспу України.

8.9. Правовий статус Державного комітету України з будівництва та архітектури.

8.9.1. Основні завдання та функції Держбуду України.

8.9.2. Права Держбуду України.

8.10. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

8.10.1.1. Основні завдання та функції управління.

8.10.1.2. Права Управління

8.10.2. Правовий статус управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

8.10.2.1. Основні завдання і функції управління.

8.10.2.2. Права управління.

8.10.3. Правовий статус управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

8.10.3.1. Основні завдання та функції управління.

8.10.3.2. Права управління.

8.10.4. Правовий статус відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

8.10.4.1. Основні завдання та функції відділу.

8.10.4.2. Права відділу.

8.11. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку та житлово-комунального господарства.

Розділ 9. Державна статистична діяльність.

9.1. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності.

9.2. Органи державної статистики та їх компетенція.

9.2.1. Основні завдання органів державної статистики.

9.2.2. Основні права органів державної статистики.

9.2.3. Основні обов’язки органів державної статистики.загрузка...