Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України - Ткаченко

Поняття господарського обліку

Види обліку

Облікові вимірники

Завдання бухгалтерського обліку

Вимоги до бухгалтерського обліку

Види підприємств відповідно до форм власності, на яких здійснюється бухгалтерський облік

Предмет бухгалтерського обліку

Об'єкти бухгалтерського обліку

Метод бухгалтерського обліку

Структура та основи побудови Балансу. Актив, пасив, статті Балансу

Господарські операції та їх вплив на статті Балансу

Бухгалтерські рахунки, їх побудова

Активні, Пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо

Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція рахунків. Оборотні відомості. Позабалансові рахунки

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку

Документація

Облікові регістри

Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

Організація документообігу

Зберігання документів

Інвентаризація

Форми ведення бухгалтерського обліку

Організація бухгалтерського фінансового та податкового обліку

Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка і завдання обліку

Зміни підходу до оцінки вартості основних засобів

Завдання бухгалтерського фінансового обліку основних засобів

Документальне оформлення обліку основних засобів

Облік основних засобів (pax. № 10, 13)

Облік капітальних інвестицій (pax. № 15)

Облік ремонтів основних засобів

Інвентаризація основних засобів

Облік і порядок визначення розміру збитків від нестачі, розкрадання, знищення (псування) матеріальних цінностей

Організація обліку виробничих запасів. Класифікація. Оцінка

Документальне оформлення надходження запасів на склад і відпуску зі складу

Облік запасів на складі

Оцінка запасів

Оцінка запасів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

Синтетичний облік надходження і використання виробничих запасів

Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів Інвентаризації

Міжнародна практика обліку закупівлі виробничих запасів

Нормативні джерела для нарахування заробітної плати

Облік використання робочого часу. Облік виробітку

Індексація грошових коштів громадян

Період, за яким обчислюється середня заробітна плата

Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати

Розрахунково-платіжна відомість

Права на відпустки

Облік заробітної плати в системі рахунків

Загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції (робіт, послуг)

Групування витрат за статтями калькуляції

Групування та облік витрат виробництва за елементами

Облік витрат виробничої собівартості продукції

Облік незавершеного виробництва

Методи калькулювання собівартості продукції

Готова продукція, її облік, оцінка

Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг)

Облік товарів. Торгова націнка

Облік бартерних (товарообмінних) операцій

Види цінних паперів

Акції, облік акцій, нарахування і оподаткування дивидендів

Облігації, їх облік

Ощадні сертифікати, їх облік

Векселі, облік

Казначейські зобов'язання держави. Облік операцій

Приватизаційні папери

Грошові кошти

Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків

Облік операцій в іноземній валюті

Облік касових операцій

Порядок одержання грошових коштів готівкою у банку і здавання до банку

Облік довгострокових фінансових інвестицій

Фінансові результати (прибутки, збитки), їх визначення

Призначення рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності"

Облік доходів від реалізації (рах. № 70)

Облік іншого операційного доходу

Облік доходу від участі в капіталі

Облік інших фінансових доходів

Облік інших доходів

Облік надзвичайних доходів і страхових платежів (рах. № 75)

Облік страхових платежів

Облік фінансових результатів

Нематеріальні активи, їх облік

Облік орендованих основних засобів

Міжнародна практика бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів Інвентаризації

Міжнародна практика обліку закупівлі виробничих запасів

Нормативні джерела для нарахування заробітної плати

Облік використання робочого часу. Облік виробітку

Індексація грошових коштів громадян

Період, за яким обчислюється середня заробітна плата

Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати

Розрахунково-платіжна відомість

Права на відпустки

Облік заробітної плати в системі рахунків

Загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції (робіт, послуг)

Групування витрат за статтями калькуляції

Групування та облік витрат виробництва за елементами

Облік витрат виробничої собівартості продукції

Облік незавершеного виробництва

Методи калькулювання собівартості продукції

Готова продукція, її облік, оцінка

Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг)

Облік товарів. Торгова націнка

Облік бартерних (товарообмінних) операцій

Види цінних паперів

Акції, облік акцій, нарахування і оподаткування дивидендів

Облігації, їх облік

Ощадні сертифікати, їх облік

Векселі, облік

Казначейські зобов'язання держави. Облік операцій

Приватизаційні папери

Грошові кошти

Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків

Облік операцій в іноземній валюті

Облік касових операцій

Порядок одержання грошових коштів готівкою у банку і здавання до банку

Облік довгострокових фінансових інвестицій

Фінансові результати (прибутки, збитки), їх визначення

Призначення рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності"

Облік доходів від реалізації (рах. № 70)

Облік іншого операційного доходу

Облік доходу від участі в капіталі

Облік інших фінансових доходів

Облік інших доходів

Облік надзвичайних доходів і страхових платежів (рах. № 75)

Облік страхових платежів

Облік фінансових результатів

Нематеріальні активи, їх облік

Облік орендованих основних засобів

Міжнародна практика бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметівзагрузка...