Звітність підприємств - Чебанова

Тема 1. Звітність, як база оцінки економічного стану підприємства

1.1 Місце та роль звітності в діяльності підприємств

1.2. Звітність та види діяльності підприємства

Тема 2. Фінансова звітність підприємства

2.1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності

2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності

2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях

2.5 Поточний баланс

2.6 Ліквідаційний баланс

2.7 Звіт про фінансові результати

2.8. Звіт про рух грошових коштів

2.9. Звіт про власник капітал

2.10. Примітки до фінансової звітності

2.11. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

3. Виправлення в бухгалтерському обліку

3.1. Виправлення помилок

3.2. Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності

3.3 Виправлення помилок в бухгалтерському обліку на підприємствах, які відносяться до об’єднань

3.4. Відображення змін в обліковій політиці

3.5. Події, що відбулися після звітної дати

4. Методика складання фінансової звітності

4.1 Основні етапи складання звітності

4.2 Вплив інфляції на фінансову звітність

5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту

5.1. Облікова політика на підприємствах залізничного транспорту

5.2. Баланс

5.3. Звіт про фінансові результати

5.4. Господарські операції внутрішнього обороту

5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)

6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств

6.1 Загальні положення

7.Статистична звітність

Тема 1. Звітність, як база оцінки економічного стану підприємства

1.1 Місце та роль звітності в діяльності підприємств

1.2. Звітність та види діяльності підприємства

Тема 2. Фінансова звітність підприємства

2.1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності

2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності

2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях

2.5 Поточний баланс

2.6 Ліквідаційний баланс

2.7 Звіт про фінансові результати

2.8. Звіт про рух грошових коштів

2.9. Звіт про власник капітал

2.10. Примітки до фінансової звітності

2.11. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

3. Виправлення в бухгалтерському обліку

3.1. Виправлення помилок

3.2. Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності

3.3 Виправлення помилок в бухгалтерському обліку на підприємствах, які відносяться до об’єднань

3.4. Відображення змін в обліковій політиці

3.5. Події, що відбулися після звітної дати

4. Методика складання фінансової звітності

4.1 Основні етапи складання звітності

4.2 Вплив інфляції на фінансову звітність

5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту

5.1. Облікова політика на підприємствах залізничного транспорту

5.2. Баланс

5.3. Звіт про фінансові результати

5.4. Господарські операції внутрішнього обороту

5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)

6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств

6.1 Загальні положення

7.Статистична звітністьзагрузка...