Посібник з бухгалтерського обліку для підприємств комунальної галузі

Зміст

Перелік скорочень

Вступ

Огляд наслідків реформування бухгалтерського обліку та впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в комунальній галузі

Стисла характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Нормативно-правові документи та методичне забезпечення реформування бухгалтерського обліку

Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Процедури переходу підприємств комунального господарства на нову систему бухгалтерського обліку

Особливості ведення підприємствами водо-, теплопостачання та водовідведення обліку за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Облік основних засобів

Витрати, пов'язані з експлуатацією основних засобів та їх амортизацією

Облік нематеріальних активів

Облік запасів

Облік дебіторської заборгованості

Облік зобов'язань

Особливості обліку власного капіталу підприємств, заснованих на власності територіальних громад

Облік доходів, витрат і фінансових результатів

Облік податку на прибуток

Фінансова звітність комунального підприємства

Зміст

Перелік скорочень

Вступ

Огляд наслідків реформування бухгалтерського обліку та впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в комунальній галузі

Стисла характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Нормативно-правові документи та методичне забезпечення реформування бухгалтерського обліку

Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Процедури переходу підприємств комунального господарства на нову систему бухгалтерського обліку

Особливості ведення підприємствами водо-, теплопостачання та водовідведення обліку за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Облік основних засобів

Витрати, пов'язані з експлуатацією основних засобів та їх амортизацією

Облік нематеріальних активів

Облік запасів

Облік дебіторської заборгованості

Облік зобов'язань

Особливості обліку власного капіталу підприємств, заснованих на власності територіальних громад

Облік доходів, витрат і фінансових результатів

Облік податку на прибуток

Фінансова звітність комунального підприємствазагрузка...