Стеченко. Державне регулювання економіки.

Вступ

Тема 1. Економічна природа державного регулювання економіки

1.1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення

1.2. Історичний аспект зародження державного макроекономічного регулювання

1.3. Напрямки політики державного регулювання економіки

1.4. Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки

1.5. Економічні інтереси в системі державного регулювання економіки

1.6. Концептуальні положення державної регуляторної політики

Тема 2 .Світовий досвід регулювання економіки

2.1. Досвід державного регулювання ринкової економіки в окремих країнах

2.2. Моделі регулювання ринку цінних паперів

2.3. Вплив держави на науково-технічний розвиток

2.4. Досвід державного регулювання інноваційної діяльності

2.5. Структурна політика та державне регулювання інвестицій в економіці окремих зарубіжних країн

2.6. Політика регулювання соціальних процесів

2.7. Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності високорозвинених країн

Тема 3. Структуроутворюючі частини, цілі, сфери та принципи державного регулювання економіки

3.1. Критерії створення та ознаки системи державного макроекономічного регулювання

3.2. Цілі та сфери державного регулювання економіки

3.3. Принципи державного регулювання економіки

Тема 4. Функції державного регулювання економіки

4.1. Базова форма діяльності уряду

4.2. Захист конкуренції та перерозподіл доходу як функції державного макроекономічного регулювання

4.3. Межі товарного ринку й антимонопольне регулювання

4.4. Напрямки, завдання та форми впливу держави на економічні процеси

Тема 5. Методи державного регулювання економіки

5.1. Суть і класифікація методів державного регулювання економіки

5.2. Правові та адміністративні методи регулювання економіки

5.3. Економічні методи державного регулювання суспільно-господарського розвитку

5.4. Способи державного регулювання економіки

Тема 6. Норми і нормативи державного регулювання економіки

6.1. Система соціально-економічних норм і нормативів та принципи їх розрахунку

6.3. Економіко-екологічні норми та нормативи державного регулювання природокористування

Тема 7. Засоби державного регулювання економіки

7.1. Державний бюджет — головний засіб регулювання економіки

7.2. Функція місцевих бюджетів у регулюванні економічних відносин

7.3. Податки як засіб державного впливу на соціально-економічний розвиток країни

7.4. Напрямки вдосконалення системи державного оподаткування

7.5. Державні асигнування і дотації

7.6. Ціни й сутність цінового регулювання

7.7. Державне регулювання цін

7.8. Державне регулювання фондового ринку

7.9. Державне замовлення як інструмент регулювання виробництва

7.10. Мито і митні податки в системі державного регулювання

7.11. Квоти й ліцензії в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності

Тема 8. Особливості державного регулювання окремих сфер та об'єктів

8.1. Виробнича діяльність як сфера державного регулювання

8.2. Регулювання міжгалузевих і міжрегіональних пропорцій

8.3. Державна підтримка малого підприємництва

8.4. Фінансові ресурси як сфера державного впливу

8.5. Державний вплив на інноваційну діяльність, науку і науково-технічний прогрес

8.6. Державне регулювання іноземних інвестицій

8.7. Державне регулювання доходів і соціального захисту населення

8.8. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури

8.9. Державне регулювання туристичної сфери

8.10. Державне регулювання ринку праці

8.11. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 9. Державне регулювання охорони природи та природокористування

9.1. Сутність природного середовища як об'єкта державного регулювання

9.2. Національний рівень державного регулювання охорони природи та природокористування

9.3. Регіональний рівень управління охороною природи та природокористуванням

9.4. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю

Тема 10. Розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління

10.1. Державний рівень управління та його функції

10.2. Регіональний рівень управління та його функції

10.3. Регулювання діяльності підприємств

Тема 11. Інструменти державного регулювання економіки

11.1. Закони та законодавчі акти

11.2. Прогнозування та планування в забезпеченні державного регулювання економіки

11.3. Порядок і вимоги до розроблення плану

11.4. Соціально-економічні та науково-технічні програми реалізації економічної політики державизагрузка...