Економіка праці - Кельдер

Поняття ринку праці, його елементи і функції

Структура, типи, форми і сегменти ринків праці

Теоретичні основи аналізу ринку праці

Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

Безробіття і його види

Регулювання зайнятості населення

Прогорами сприяння зайнятості

Сутність продуктивності і продуктивності праці

Значення продуктивності

Показники і методи вимірювання продуктивності праці

Поняття і сутність факторів продуктивності

З огляду на сутність праці як на процес споживання робочої сили і засобів виробництва всі фактори, які визначають підвищення продуктивності праці, можна об

Резерви підвищення продуктивності праці

Сутність вартості робочої сили

вартість робочої сили і доходи населення

Соціально-економічна сутність заробітної плати

Принципи і складові елементи організації заробітної плати

Державне регулювання заробітної плати

Договірне регулювання заробітної плати

Призначення тарифної системи

Тарифно-кваліфікаційний довідник та його застосування

Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

Тарифні ставки працівників

Доплати і надбавки

Удосконалення тарифної системи

Загальні поняття форм і системи заробітної плати

Відрядна форма оплати праці

Почасова форма оплати праці

Оплата праці в бригадах

Організація преміювання працівників

Робочий час. Режим праці та відпочинку

Сутність нормування праці та його значення

Об'єкти нормування праці

Норми затрат праці

Методи встановлення норм

Сутність і завдання організації праці

Поділ і кооперація праці на підприємстві

Організація і обслуговування робочих місць

Умови та фактори формування

Методичні основи планування продуктивності праці

Розроблення прану продуктивності праці

Планування і аналіз чисельності робітників

Планування і аналіз заробітної плати

Характеристика соціально-трудових відношень

Форми соціально-трудових відношень

Типи соціально-трудових відношень

Формування і розвиток соціально-трудових відношень у суспільстві

Поняття соціального захисту і її основні напрямки в сфері праці.

Поняття соціального партнерствазагрузка...