Цивільне право України - опорний конспект лекцій

§ 1. Цивільне право як галузь права.

§ 2. Цивільне законодавство України і проблеми його вдосконалення.

§ 3. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин.

§ 4. Громадяни як суб‘єкти цивільно-правових обов‘язків. Цивільна правоздатність і дієздатність.

§ 5. Юридичні особи.

§ 6. Об‘єкти цивільних прав.

§ 7. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин.

§ 8. Угоди.

§ 9. Здійснення цивільних прав.

§ 10. Захист цивільних прав.

§ 11. Відповідальність у цивільному праві.

§ 12. Строки здійснення і захисту цивільних прав. Позовна давність.

§ 1. Власність та право власності.

§ 2. Способи виникнення права власності.

§ 3. Види і форми власності.

§ 4. Захист права власності та інших речових прав.

§ 5. Зобов‘язальне право.

§ 6. Загальні положення про договір.

§ 7. Види договорів за предметом договору. Купівля-продаж. Міна. Дарування.

§ 8. Договір поставки.

§ 9. Договір перевезення.

§ 10. Оренда, майновий найом, безоплатне користування майном.

§ 11. Договір підряду.

§ 12. Кредитні відносини і договір позики.

§ 13. Договір доручення. Договір комісії.

§ 14. Договір схову.

§ 15. Договір довічного утримання.

§ 16. Спільна діяльність.

§ 17. Способи забезпечення виконання зобов‘язань.

§ 18. Позадоговірні зобов‘язання.

§ 19. Спадкове право.

§ 20. Авторське право та суміжні права.

§ 21. Право промислової власності.загрузка...