Управління охороною - Ткачу К.Н.

Анотація

ВСТУП

Розділ 1. КОНЦЕПЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 1.1. Основні поняття, терміни та визначення  в галузі управління охороною праці

1.2. Національна концепція розвитку  в галузі управління охороною праці

1.3. Основні завдання та функції управління охороною праці

1.4. Загальна структура управління охороною праці

1.5. Економічні методи управління охороною праці

1.6. Фінансування заходів з охорони праці

1.7. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

Розділ 2.  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 2.1. Загальні поняття, терміни та визначення в сфері  державного управління суспільним виробництвом

2.2. Першочергові завдання у сфері  державного управління охороною праці

2.3. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці

2.4. Нагляд та контроль у сфері страхування  від нещасних випадків

2.5. Центральні та регіональні органи управління охороною праці, їх компетенція та повноваження

2.6. Управління охороною праці на регіональному рівні 2.6.1. Особливості функціонування регіональних систем управління охороною праці

2.6.2. Завдання та права органів управління охороною праці на регіональному рівні

2.6.3. Основні заходи з охорони праці регіональних систем управління

2.6.4. Управління процесом вирішення завдань посадовими особами

2.6.5. Наглядові, контролюючі та експертні органи в регіональній системі управління охороною праці

2.7. Галузеве управління охороною праці

Розділ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Системний підхід та аналіз організації охорони праці на виробництві

Загальна структура та завдання системи управління охороною праці на підприємстві

Функції системи управління охороною праці на підприємстві

Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці

Обов’язки працівників підприємства  щодо виконання вимог охорони праці

Служба охорони праці підприємства

Комісія з питань охорони праці підприємства

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці

 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

Порядок та періодичність проведення інструктажів з охорони праці, стажування та допуск працівників до роботи

Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 Мотивація та стимулювання роботи з охорони праці на підприємстві

 Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці, паспортизація виробництв і атестація робочих місць на підприємстві

 Контроль за станом охорони праці і функціонуванням системи управління охороною праці на підприємстві

 Економічні аспекти управління охороною праці на підприємстві

Оцінка затрат на охорону праці

 Аналіз та профілактика виробничого травматизму  на підприємстві

 Звітність підприємств про стан охорони праці

 Відповідальність працівників та посадових осіб підприємства за порушення законодавства з охорони праці

 Внутрішній аудит систем управління охороною праці  на виробництві

Розділ 4. РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МОП Рекомендації МОП щодо побудови та впровадження сучасних систем управління охороною праці на виробництві

Рекомендації у сфері національної політики з СУОП

Рекомендації щодо створення Національного Керівництва з СУОП

Рекомендації органів державного управління та нагляду  щодо удосконалення існуючих систем управління

Рекомендації щодо порядку розробки і впровадження СУОП

Рекомендації щодо примірної структури положення про СУОП  та орієнтовний зміст його розділів

Особливості та сфера застосування OHSAS 18001

Використання в системах управління охороною праці багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки

Питання для самоконтролю

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Список скорочень

Терміни

Література

ДОДАТКИзагрузка...