Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel - В. Булашенко

ЗМІСТ

Вступ

Лекція № 6 Основні відомості про табличний редактор Excel

1 Основні поняття табличного процесора Excel 1.1 Поняття про електронні таблиці

1.2 Ключові переваги редактора MS Excel

1.3 Сфера застосувань

1.4 Основні поняття електронної таблиці Excel

1.5 Робота з листами робочої книги

2 Введення та редагування даних електронної таблиці. Способи адресації 2.1 R1C1–адресація

2.2 Введення даних у комірки

2.3 Використання формул

2.4 Редагування даних

2.5 Діапазони комірок

2.6 Способи адресації

3 Технологія форматування електронних таблиць 3.1 Засоби форматування в Excel

3.2 Автоформатування

3.3 Стилі форматування

4 Робота з електронною таблицею. 4.1 Додавання елементів електронної таблиці

4.2 Робота з книгами в Excel

4.3 Друк електронної таблиці

4.4 Введення даних, робота з вікнами

Повинні знати

Контрольні питання

Список літератури

Лекція № 7 Робота з функціями Excel

1 Поняття, призначення та класифікація функцій 1.1 Поняття та призначення функцій

1.2 Синтаксис функцій

1.3 Введення функцій

1.4 Класифікація функцій

1.5 Майстер функцій

1.6 Довідки про функції

2 Математичні, логічні, статистичні функції та функції посилань і масивів 2.1 Математичні функції

2.2 Статистичні функції

2.3 Логічні функції

2.4 Функції посилань та масивів

3 Фінансові функції

3.1 Функції аналізу інвестиційної діяльності

3.2 Функції для розрахунку амортизації

3.3 Функція роботи з цінними паперами

4 Функції категорії дати і часу. Вкладені функції. Редагування функцій 4.1 Функції дати і часу

4.2 Вкладені функції

4.3 Редагування функцій

4.4 Повідомлення про помилки

Висновки

Повинні знати

Контрольні питання

Список літератури

Лекція № 8 Графічне представлення даних В EXCEL

1 Призначення, основні поняття та типи діаграм 1.1 Основні поняття діаграм 

1.2 Призначення діаграм

1.3 Типи діаграм

2 Технологія створення діаграм 2.1 Загальні положення

2.2 Перший крок Майстра діаграм

2.3 Другий крок Майстра діаграм

2.4 Третій крок Майстра діаграм

2.5 Четвертий крок Майстра діаграм

2.6 Побудова графіка функції

3 Редагування та форматування діаграм 3.1 Редагування діаграми

3.2 Додавання даних до діаграм

3.3 Зміна орієнтації об’ємних діаграм

3.4 Виділення сегментів кругової діаграми

Висновки

Повинні знати

Контрольні питання

Список літератури

Лекція № 9 Бази даних в Excel

1 Особливості бази даних в Excel 1.1 Поняття про бази даних в Excel

1.2 Умови до бази даних

1.3 Формування списку

1.4 Структура бази даних в Excel

1.5 Структурні компоненти БД

1.6 Робота з базою даних в Excel

2 Обробка списків за допомогою форми даних 2.1 Вікно форми

2.2 Пошук записів у списку

2.3 Критерії пошуку

3 Сортування списків 3.1 Поняття сортування

3.2 Порядок сортування

3.3 Порядок сортування користувача

4 Фільтрація даних 4.1 Поняття фільтрації даних

4.2 Типи фільтрів у Excel

4.3 Автофільтр

4.4 Завдання складних критеріїв відбору в автофільтрі

4.5 Розширений фільтр

4.6 Функції баз даних

Висновки

Повинні знати

Контрольні питання

Список літератури

Лекція № 10 Аналіз даних в Excel

1 Обчислення підсумків у Excel

2 Консолідація даних

3 Технологія створення зведених таблиць

4 Розв’язання прикладних задач в Excel 4.1 Засіб Excel «Подбор параметров»

4.2 Засіб Excel «Поиск решения»

4.3 Прогнозування

Висновки

Повинні знати

Контрольні питання

Список літературизагрузка...