Економіка і організація виробництва

Зміст

Вступ

Тема 1 Підприємство і основи його організації 1.1 Поняття підприємства

1.2 Класифікація підприємств

1.3 Основи організації підприємства

Список літератури

Тема 2 Трудові фактори 2.1 Поняття трудових факторів

2.2 Класифікація і характеристика кадрів (персоналу) підприємства

2.3 Продуктивність праці

2.4 Визначення зарплати

Список літератури

Тема 3 Основний капітал 3.1 Поняття основного капіталу

3.2 Методи оцінки основних фондів

3.3 Знос і відтворення основних фондів

3.4 Інтенсифікація і показники використання основних фондів

Список літератури

Тема 4 Оборотний капітал 4.1 Склад оборотного капіталу

4.2 Нормування обігових коштів

4.3 Показники оборотності обігових коштів

4.4 Напрями прискорення оборотності обігових коштів

Список літератури

Тема 5 Собівартість продукції 5.1 Поняття собівартості продукції

5.2 Характеристика кошторису витрат

5.3 Групування витрат за статтями калькуляції

5.4 Класифікація статей калькуляції

Список літератури

Тема 6 Основи фінансової діяльності підприємства 6.1 Загальні аспекти фінансової діяльності

6.2 Фінансові ресурси підприємства

6.3 Напрями використання фінансових ресурсів

6.4 Результати фінансової діяльності

Список літератури

Тема 7 Економічна ефективність 7.1 Поняття про ефект і ефективність

7.2 Методичні підходи до вибору інструментарію розрахунку ефективності

7.3 Показники економічної ефективності

Список літератури

Тема 8 Цінова політика підприємства 8.1 Види цін

8.2 Політика ціноутворення на підприємстві

8.3 Диверсифікація цін

8.4 Стратегія цінової політики підприємства

Список літератури

Тема 9 Задачі та форми організації процесу виробництва 9.1 Зміст і основні компоненти виробничого процесу

9.2 Структура виробничого процесу

9.3 Задачі організації виробництва

9.4 Внутрішньовиробнича спеціалізація на підприємстві

9.5 Організація робочого місця

9.6 Організація обслуговування виробничого процесу

Список літератури

Тема 10 Організація та планування основних виробничих процесів 10.1 Організація процесу виробництва у часі

10.2 Характеристика типів організації виробництва

10.3 Методи організації виробництва

Список літературизагрузка...