Психологія журналістської творчості - О.А.Кривопишина

Вступ

Зміст навчальної дисципліни за темами

Лекція 1. Індивідуальні особливості особистості журналіста. 1 Проблема типового темпераменту журналіста. 2 Типологія соціальних характерів та характерологічний портрет журналіста. 3 Літературні здібності та інтелект у структурі здібностей журналіста. 4 Психологічні особливості емоційної сфери журналіста. 5 Типи особистості журналіста та модель професійної спеціалізації.

Список використаних джерел

Лекція 2. Психологічні особливості пізнавальної діяльності журналіста 1 Процес журналістської творчості. 2 Особливість стадій творчого процесу журналіста.3 Уява та інтуїція як механізми процесу журналістської творчості.4 Форми і хід пізнавального процесу залежно від журналістських жанрів.6 Орієнтація в інформаційному середовищі як компонент пізнавальної діяльності.

Список використаних джерел

Лекція 3.  Методи пізнавальної діяльності журналіста1. Характеристика традиційних журналістських методів одержання відомостей: опрацювання документів, спостереження й бесіда.2. Методи соціальних досліджень та їх використання в пізнавальній діяльності журналіста: анкетування, контент–аналіз, експеримент.3. Етичні норми у роботі з джерелами інформації.

Список використаних джерел

 Лекція4. Психологія побудови журналістського тексту 1. Сучасне розуміння тексту та його природи.2. Журналістський текст та його специфічні ознаки.3. Діалектика тексту.Поняття «інтертекстуальність».4. Процес створення тексту та методи його побудови.

Список використаних джерел

Лекція 5. Система  журналістських жанрів 1.Особливості сучасних журналістських жанрів. 2.Характеристика дослідницьких текстів: лист, стаття, огляд. 3.Специфіка дослідницько-образних текстів: нарис, фейлетон, памфлет.

Список використаних джерел

Питання для самостійного опрацювання

Індивідуальна робота студентівзагрузка...