Психологія - Л.М. Кудояр

1. Психологія як наука

1.1. Предмет психології

1.2.  Нарис історії розвитку психології у стародавні часи та у середньовіччі

1.3.  Психологія нового часу. Основні підходи до вивчення психіки людини

1.4.  Методи психологічних досліджень

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури:

2.  Біологічне підґрунтя психіки

2.1.  Поняття про нервову систему  

2.2.  Асиметрія півкуль головного мозку

2.3. Біологічне підґрунтя соціальної поведінки

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури:

3. Особистість у психології

3.1. Соціально - історична сутність особистості людини

3.2. Структура особистості людини

3.3. Розвиток особистості. Періодизація психічного розвитку

3.4. Основні підходи до типології особистості людини

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури:

4. Теорії особистості у психології

4.1   Особистість як багатовимірна система

4.2 Біхевіоральний підхід до вивчення особистості. Біхевіоризм та необіхевіоризм. Оперантний біхевіоризм  Б. Скінера

4.3. Психодинамічна теорія особистості З. Фрейда (фрейдизм)

Структура особистості за З. Фрейдом має три блоки або інстанції:

4.4. Аналітична психологія К.Г. Юнга

4.5 Індивідуальна  психологія А. Адлера

4.6. Гуманістична психологія

4.7. Трансперсональна психологія Станіслава Грофа

Запитання до самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

5. Інтелект

5.1. Сутність та теорії інтелекту

5.2. Динаміка та фактори, що обумовлюють інтелект

5.3. Вимірювання інтелекту

6. Когнітивна сфера людини

6.1.1.  Поняття про відчуття

6.1.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів

6.1.3. Класифікація і різновиди відчуттів

6.2. Сприймання 6.2.1. Поняття про сприймання. 6.2.2. Властивості сприймань. 6.2.1. Поняття про сприймання

6.2.2. Властивості сприймання

6.3. Пам’ять 6.3.1.  Поняття про пам’ять.6.3.2.  Види пам'яті.6.3.1. Поняття про пам’ять

6.3.2. Види пам’яті

6.4.  Мислення 6.4.1.  Процес мислення. Види мислення. 6.4.2.  Операції мислення.6.4.1. Процес мислення. Види мислення

6.4.2. Операції мислення

6.5. Уява 6.5.1. Поняття про уяву.6.5.2.  Види уяви.6.5.1. Поняття про уяву

6.5.2.  Види уяви

6.6.  Увага 6.6.1.  Поняття про увагу. 6.6.2.  Види уваги. 6.6.3. Властивості уваги.6.6.1. Поняття про увагу

6.6.2. Види уваги

6.6.3. Властивості уваги

Запитання для самоконтролю знань

Практичне заняття

Список літератури

7. Здібності та творчість

7.1. Характеристика здібностей, обдарованості, таланту та геніальності

7.2. Творчість  людини

7.3. Особистість творчої людини і її життя

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

8. Емоції і почуття

8.1. Поняття про емоції і почуття

8.2. Форми переживання емоцій і почуттів

8.3. Вищі почуття

9.  Вол я

9.1. Поняття про волю

9.2. Основні якості волі

9.3. Безвілля, його причини і переборення

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

10. Темперамент та характер

10.1. Сутність та теорії темпераменту

10.2. Характеристика типів темпераменту

Темпераменты

10.3. Темперамент та діяльність людини

10.4. Поняття про характер

10.5. Структура характеру

10.6. Підходи до типології характерів

10.7.  Взаємовідносини характеру і темпераменту

Запитання до самоконтролю

Практичне заняття

Список літератри

11. Група  та особистість

11.1. Мала група – поняття та формування

11.2. Взаємодія індивіда та малої групи

11.3. Міжгрупові відносини

11.4. Агресія та альтруїзм як психологічні феномени

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

12. Свідомість та самосвідомість

12.1. Поняття про свідомість

12.2. Стани свідомості

12.3. Неусвідомлені психічні явища

12.4. Самосвідомість

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

13. Спілкування

13.1. Понятя, аспекти, функції та стратегії спілкування

13.2. Спілкування як комунікація

Часова організація спілкування.

13.3. Спілкування як взаємодія

13.4. Психологічний захист у процесі спілкування 13.4.1. Структурний та трансактний аналіз особистості людини і спілкування. 13.4.2.  Психологічний захист у конкретних умовах життя.13.4.1. Структурний та трансактний аналіз особистості людини і спілкування

13.4.2. Психологічний захист у конкретних умовах життя

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

Чатина ІІ 14. Психічне здоров’я

14.1. Підходи до визначення психічного здоров’я

14.2. Критерії психічного здоров’я

14.3. Психотерапія

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

15. Психічний розвиток людини

15.1. Фактори психічного розвитку. Індивідуальні особливості розвитку

15.2. Соціальна ситуація, рушійні сили та показники психічного розвитку

15.3. Психічний розвиток людини у дитячому віці

15. 4. Психічний розвиток у підлітковому віці

15.5.  Психічний розвиток у період ранньої юності

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

16.  Юридична психологія

16.1. Предмет та завдання юридичної психології

16.2. Кримінальна психологія

16.3. Професійна спрямованість юриста

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

17. Психологія мас

17.1.  Маси і особистість

17.2. Загальні механізми масової психології

17.3. Суб’єкти масових проявів

17.4. Форми масової поведінки

17.5.  Руйнування маси

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

18. Педагогічна психологія

18.1. Педагогічна психологія як наука

18.2. Психологія навчання 18.2.1. Зміст навчальної  діяльності

18.2.2. Навчання, учіння, научіння. Навчання і розвиток

18.3. Психологія виховання

18.4. Психологія педагогічної діяльності та особистості педагога

Запитання для самоконтролю

Практичне заняття

Список літератури

ЗМІСТзагрузка...