Мікропроцесорна техніка - В. С. Ноздренков, В. В. Волохін

ЗМІСТ

Скорочення

Вступ

Лекція 1 Тема „Основи схемотехніки цифрових пристроїв. Логічні елементи”

1.1. Алгебра логіки

1.2. Реалізація простих логічних функцій Логічні елементи

Питання для самоконтролю

Лекція  2 Тема  „Тригери”

2.1. Загальні відомості про тригери та їхнє призначення

2.2. Тригери на логічних елементах

2.2.1. RS-тригер

2.2.2. Тригер D-типу (D-тригер)

2.2.3. Тригер Т-типу (Т-тригер)

2.2.4. JK - тригер

Питання для самоконтролю

Лекція 3 Тема „Цифрові мікроелектронні пристрої”

3.1. Поняття про цифрові мікроелектронні пристрої

3.2. Реалізація складних логічних функцій

3.3. Дешифратори

3.4. Мультиплексори

3.5. Лічильники імпульсів

 Питання для самоконтролю

Лекція 4 Тема „Цифроаналогові (ЦАП) та аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) ”

4.1. Будова і робота ЦАП

4.2. АЦП

Питання для самоконтролю

Лекція 5 Тема „Схемотехніка програмованих цифрових пристроїв. Мікропроцесорні пристрої”

5.1. Загальні положення. Дещо з історії процесорів

5.2. Особливості роботи і використання мікропроцесорів. Двійкова система числення. Структура мікропроцесорної системи

5.3. Структура мікропроцесора

Питання для самоконтролю

Лекція  6 Тема „Запам’ятовувальні пристрої”

6.1. Загальні відомості

6.2. Запам’ятовувальні пристрої для зберігання оперативної інформації (ОЗП)

6.3. Запам’ятовувальні пристрої для зберігання постійної інформації (ПЗП)

Питання для самоконтролю

Лекція 7 Тема „Завдання і виконання програм мікропроцесорного пристрою”

7.1. Алгоритм. Способи представлення алгоритму

7.2. Програми МПП

7.3. Шістнадцяткова система числення

7.4. Асемблер

Питання для самоконтролю

Лекція 8 Тема „Програмовані логічні контролери. Мікроконтролери”

8.1. Програмовані логічні контролери

8.2. Мікроконтролери

8.3. Структура мікроконтролера

8.4. Зіставлення основних етапів створення пристроїв керування на основі цифрових автоматів з жорсткою логікою і програмованих

Питання для самоконтролю

Список літературизагрузка...