Операційний менеджмент - О.О. Павленко

ЗМІСТ

Розділ 1 Операційний менеджмент та його технологія Тема 1.1  Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент” 1 Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення

2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Тема 1.2 Основні засади операційного менеджменту 1 Поняття операційного менеджменту

2 Основний критерій діяльності операційної системи

3 Функції та методи операційного менеджменту

Методи операційного менеджменту.

РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ Тема 2.1 Стратегічне планування в операційній системі 1 Класифікація операційних систем з технологічної точки зору

2 Основні питання стратегічного управління

3 Виражена компетентність. Конкурентні переваги

Тема 2.2 Агрегатне планування 1 Поняття агрегатного планування

2 Стратегії агрегатного плану

3 Дезагрегування

Тема 2.3 Управління запасами залежного і незалежного попиту 1 Загальний підхід до управління запасами

2. Моделі запасів незалежного попиту

3 Запаси залежного попиту

РОЗДІЛ 3 ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ  ВИРОБНИЦТВА Тема 3.1 Основи оперативного планування виробництва 1 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування

2 Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом

Тема 3.2 Виробнича потужність цехів машинобудівного підприємства 1 Поняття виробничої потужності та її вимірники

2 Фонди часу, що застосовуються при розрахунках виробничої потужності

3 Загальна методика розрахунку виробничої потужності

4 Показники використання виробничої потужності

Тема 3.3 Диспетчерування виробництва 1 Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва

2 Основні принципи роботи диспетчерської служби

3 Особливості диспетчерування при різних типах виробництва

4 Організація роботи диспетчерської служби

РОЗДІЛ 4 УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ Тема 4.1 Проектування послуг та вибір процесу обслуговування 1 Сутність послуг

2 Проектування сервісних організацій

3 Методи надання послуг

Тема 4.2 Розміщення виробничих та сервісних об’єктів 1 Критерії розміщення виробничих об’єктів

2 Методи розміщення виробничих об’єктів

3 Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів

Тема 4.3 Управління трудовими ресурсами в системі операційного менеджменту 1 Класифікація трудових процесів

2 Розподіл та кооперація праці

2 Організація робочих місць

Тема 4.4  Управління якістю продукції, послуг 1 Основні поняття і показники якості

2 Система управління якістю на підприємстві

3 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації

4 Система якості за українськими і міжнародними стандартами

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИзагрузка...