Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища частина 3 - О.О. Рибалов

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 3  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Тема 1  Основи моделювання та прогнозування екологічного стану поверхневих вод 1.1   Загальні поняття та основні визначення

1.2 Наукові основи процесу розповсюдження забруднюючих речовин у воді водного об’єкта

1.3 Показники просторового розповсюдження забруднюючих речовин у воді водного об’єкта

Тема 2  Моделювання процесів розповсюдження забруднюючих речовин у воді водного об’єкта 2.1   Процес перемішування стічних вод з водою водного  об’єкта 

2.2 Процес розбавлення стічних вод у непроточній водоймі

2.3 Процес розбавлення стічних вод у проточному водному об’єкті

2.4 Період повного обміну стічних вод 

Тема 3 Моделювання факторів впливу на процеси розповсюдження забруднюючих речовин у воді водного об’єкта 3.1 Фактори, що впливають на процеси перемішування та розбавлення стічних вод у воді водного об’єкта

3.2 Коефіцієнт турбулентної дифузії водойм

3.3 Коефіцієнт турбулентної дифузії водотоків

3.4 Уточнений коефіцієнт турбулентної дифузії

Тема 4 Моделювання концентрації забруднюючих речовин у водному середовищі 4.1 Процес концентрації забруднюючих речовин у воді водного об’єкта

4.2 Екологічне навантаження на водне середовище

4.3 Баланс забруднюючих речовин у воді водного об’єкта

4.4 Біохімічна трансформація забруднюючих  речовин  у водному середовищі 

4.5 Осадження зважених забруднюючих речовин у водному середовищі

Тема 5   Моделювання екологічного стану та якості поверхневих вод 5.1  Екологічне нормування стану водного басейна

5.3 Оцінка екологічного стану поверхневого водного об’єкта

5.4  Оцінка та ранжування небезпеки забруднення вод поверхневого водного об’єкта

ВИСНОВКИ

ДОДАТОК  А (інформаційний) ТЕЗАУРУС 

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

Анотаціязагрузка...