Облік видів економічної діяльності

Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нормативна база

1.1. Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку

1.2. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку

1.2.1. Визначення предмета та об'єктів бухгалтерського

1.2.2. Класифікація активів підприємства

1.2.3. Характеристика капіталу підприємства

1.2.4. Класифікація зобов'язань

1.2.5. Інші об'єкти бухгалтерського обліку

1.3. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

1.4. Метод бухгалтерського обліку

1.4.1. Визначення методу та його елементів

1.4.2. Документація та інвентаризація

1.4.3. Оцінка та калькулювання

1.4.4. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис

1.4.5. Баланс та звітність

1.5. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри

1.6. Форми бухгалтерського обліку

1.7. Порядок ведення обліку

1.8. Практичні завдання з теорії бухгалтерського обліку

Розділ 2.ОБЛІК НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ)

Нормативна база

2.1. Облік грошових коштів і розрахунків

2.1.1. Облік касових операцій

2.1.2. Облік розрахунків з підзвітними особами

2.1.3. Облік операцій на рахунках у банках

2.1.3.1. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті

2.1.3.2. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті

2.1.4. Облік розрахункових операцій

2.2. Облік оплати праці

Нормативна база

2.2.1. Форми оплати праці та види заробітної плати

2.2.2. Первинні документи та облікові регістри

2.2.3. Облік нарахування заробітної плати

2.2.4. Облік утримань із заробітної плати

2.2.5. Порядок виплати заробітної плати

2.2.6. Облік нарахувань на фонд оплати праці та розрахунків з органами соціального страхування

2.3. Облік виробничих запасів

Нормативна база

2.3.1. Поняття, визнання та оцінка запасів

2.3.2. Облік надходження виробничих запасів

2.3.3. Облік зберігання та витрачання запасів

2.3.4. Облік податку на додану вартість

2.3.5. Облік розрахунків з постачальниками

2.4. Облік необоротних активів

2.4.1. Поняття, визнання та оцінка основних засобів

2.4.2. Амортизація основних засобів

2.4.4. Облік вибуття основних засобів

2.4.5. Облік ремонту основних засобів

2.4.6. Оренда основних засобів

2.4.7. Облік нематеріальних активів

2.5. Облік витрат на виробництво

2.5.1. Поняття та класифікація витрат

2.5.2. Облік витрат на виробництво

2.5.3. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

2.5.4. Визначення та склад валових витрат

2.6. Облік реалізації продукції (робіт, послуг)

2.6.1. Поняття та визнання доходу

2.6.2. Облік випуску готової продукції

2.6.4. Визначення валового доходу

2.7. Облік власного капіталу

2.7.1. Облік статутного, додаткового, вилученого і неоплаченого капіталу

2.7.2. Облік фінансових результатів та податку на прибуток

Розділ З. ОБЛІК У ТОРГІВЛІ

3.1. Характеристика галузі та особливості обліку в торгівлі

3.2. Облік надходження товарів та їх зберігання

3.3. Облік витрат обігу

3.4. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі

3.5. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі

3.6. Особливості обліку тари

3.7. Облік торгових патентів

Розділ 4. ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ

4.1. Характеристика галузі та особливості обліку

4.2. Облік витрат будівельних організацій

4.3. Визнання доходів і витрат за період виконання будівельного контракту

4.4. Облік доходів будівельних організацій та розрахунків із замовниками

4.5. Особливості обліку будівельних матеріалів

Розділ 5. ОБЛІК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

5.1. Характеристика галузі та особливості обліку

5.2. Державна підтримка та оподаткування сільськогосподарських підприємств

5.3. Облік запасів

5.3.1. Облік продукції рослинництва

5.3.2. Облік насіння і кормів

5.3.3. Облік продукції тваринництва

5.3.4. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

5.4. Особливості обліку основних засобів

5.5. Облік витрат сільськогосподарських підприємств

Розділ 6. ОБЛІК У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

6.1. Характеристика комунальних підприємств та особливості обліку в них

6.2. Оподаткування житлово-комунальних підприємств

6.3. Облік доходів житлово-комунальних підприємств

6.4. Облік витрат комунальних і житлових підприємств

6.5. Особливості обліку та нарахування амортизації основних засобів

6.6. Облік цільового фінансування підприємств житлово-комунального господарства

6.7. Облік оренди державного та комунального майна

6.8. Порядок обліку в житлово-комунальних підприємств — платників єдиного податку

Розділ 7. ОБЛІК НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

7.1. Характеристика автотранспортних підприємств та особливості обліку в них

7.2. Оподаткування автотранспортних підприємств

7.3. Документальне оформлення автотранспортних перевезень

7.4. Калькулювання собівартості перевезень (робіт, послуг) на автотранспорті

7.5. Облік активів на автотранспортних підприємствах

7.6. Облік доходів та витрат на автотранспортних підприємствах

Розділ 8. ОБЛІК У ГРАЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

8.1. Характеристика грального бізнесу і особливості обліку

8.2. Ліцензування і патентування грального бізнесу

8.3. Особливості оподаткування грального бізнесу

8.4. Облік доходів і витрат підприємств грального бізнесу

8.5. Звітність суб'єктів грального бізнесу

Розділ 9. ОБЛІК У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

9.1. Класифікація неприбуткових організацій

9.2. Оподаткування неприбуткових організацій

9.3. Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях

9.4. Звітність неприбуткових організацій

Розділ 10. ОБЛІК ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Характеристика видавничої діяльності, особливості обліку та оподаткування

10.2. Облік запасів

10.2.1. Витрати на папір і палітурні матеріали

10.2.2. Облік операцій з давальницькою сировиною

10.2.3. Порядок обліку відходів паперу

10.3. Облік витрат і калькулювання собівартості друкарських виробів

10.3.1. Порядок обліку витрат в організаціях, які займаються всіма видами видавничої справи

Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В ОБ'ЄДНАННЯХ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ТА ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВАХ

11.1. Організаційні та правові питання створення і функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

11.2. Оподаткування ОСББ

11.3. Доходи та витрати ОСББ

11.4. Бухгалтерський облік в ОСББ

Розділ 12. ОБЛІК РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Характеристика рекламної діяльності

12.2. Оподаткування рекламної діяльності

12.3. Бухгалтерський та податковий облік рекламної діяльності

12.3.1. Облік у рекламному агентстві

12.3.2. Облік витрат на рекламу в рекламодавця

Розділ 13. ОБЛІК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Характеристика туристичної діяльності

13.2. Документальне оформлення туристичних послуг

13.3. Особливості оподаткування та обліку туристичної діяльності

13.4. Облік туристичної діяльності

13.4.1. Облік діяльності туроператора

13.4.2. Облік діяльності турагента

13.4.3. Облік придбання путівок

Розділ 14. ОБЛІК У ГРОМАДСЬКОМУ ХАРЧУВАННІ

14.1. Характеристика громадського харчування і особливості обліку

14.2. Калькулювання вартості страв

14.3. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування

Розділ 15. ОБЛІК ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ПЕРУКАРСЬКИХ

15.1. Характеристика побутових послуг, їх атестація та патентування

15.2. Особливості надання перукарських послуг та їх оподаткування

15.3. Бухгалтерський облік перукарських послуг

Розділ 16. ОБЛІК У ГОТЕЛЯХ

16.1. Готельні послуги, їх ліцензування та сертифікація

16.2. Особливості оподаткування та обліку готельних послуг

16.3. Документування готельних послуг

16.4. Бухгалтерський і податковий облік готельних послуг

Про підручникзагрузка...