Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності- Левицька

Класифікація фінансової звітності

Принципи підготовки фінансової звітності

Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку

Коментарі до макета складання балансу

Методика підготовки Звіту про фінансові результати

Балансове узагальнення показників звіту Ф№2

Класифікація діяльності підприємства

Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності

заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності

Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”

Інформація, що надається у фінансовій звітності:

Методика підготовки Балансу

Методика підготовки Звіту про фінансові результати

Методика підготовки показників Декларації про прибуток

Загальні проложення про підготовку звітності по ПДВ

Загальні положення про порядок нарахування, терміни сплати та подання розрахунку акцизного збору

Порядок складання Звіту про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку

Комунальний податок: методика розрахунку та порядок подання звітності

Методика підготовки Розрахунку земельного податку

Звітність по збору за забруднення навколишнього природного середовища

Методика підготовки звітності по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомістей про нараховані та виплачені доходи (ф. N 8ДР)

Підготовка даних по оподаткуванню доходів фізичних осіб

Звітність по страхових зборах на обов’язкове державне пенсійне страхування

Методика підготовки та справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності

Методика підготовки справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Методика підготовки звітності форма № 1-ПВ і №3-ПВ

Класифікація фінансової звітності

Принципи підготовки фінансової звітності

Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку

Коментарі до макета складання балансу

Методика підготовки Звіту про фінансові результати

Балансове узагальнення показників звіту Ф№2

Класифікація діяльності підприємства

Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності

заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності

Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”

Інформація, що надається у фінансовій звітності:

Методика підготовки Балансу

Методика підготовки Звіту про фінансові результати

Методика підготовки показників Декларації про прибуток

Загальні проложення про підготовку звітності по ПДВ

Загальні положення про порядок нарахування, терміни сплати та подання розрахунку акцизного збору

Порядок складання Звіту про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку

Комунальний податок: методика розрахунку та порядок подання звітності

Методика підготовки Розрахунку земельного податку

Звітність по збору за забруднення навколишнього природного середовища

Методика підготовки звітності по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомістей про нараховані та виплачені доходи (ф. N 8ДР)

Підготовка даних по оподаткуванню доходів фізичних осіб

Звітність по страхових зборах на обов’язкове державне пенсійне страхування

Методика підготовки та справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності

Методика підготовки справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Методика підготовки звітності форма № 1-ПВ і №3-ПВзагрузка...