Цивільна оборона - Губський

Передмова

Цивільна оборона україни в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Основні завдання цивільної оборони

Організаційна структура цивільної оборони України

Постійні комісії з надзвичайних ситуацій

Сили цивільної оборони

Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях

Стихійне лихо, аварії, катастрофи та їх характеристики

Основні сильнодіючі отруйні речовини (сдор). перша медична допомога при отруєнні

Ядерна зброя

Нейтронна зброя

Ядерні міні-бомби

Хімічна зброя

Фізико-хімічні характеристики отруйних речовин

Біологічна зброя

Нові види зброї масового ураження

Сучасні звичайні військові засоби ураження

Прилади хімічної розвідки

Дозиметричні прилади

Прилади радіаційної розвідки

Прилади контролю поглинутих доз випромінювання

Оцінка хімічної обстановки поняття про хімічну обстановку і вихідні дані для її оцінки

Оцінка хімічної обстановки. практичне розв'язання задач

Оцінка радіаційної обстановки

Захист населення у надзвичайних ситуаціях мирного 1 воєнного часу

Захисні споруди

Протирадіаційні укриття (ПРУ)

Простіші укриття - щілини

Розосередження робітників та службовців і евакуація населення

Засоби індивідуального захисту

Медичні засоби захисту

Порядок накопичення, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту

Захист продуктів харчування

Обов’язки дорослого населення по захисту дітей

Типові режими радіаційного захисту населення

Організація i проведення рятувальних і інших невідкладних робіт (РіШР) в осередках масового ураження.

Основи організації та ведення РіНР

Організація та ведення РіНР в осередку ядерного ураження

Санітарна обробка (знезараження)

Часткова санітарна обробка

Стійкість роботи промислових підприємств (об'єктів) в надзвичайних ситуаціях

Основи стійкості роботи промислових підприємств (об'єктів)

Вимоги до стійкості функціонування промислових підприємств (об'єктів)

Оцінка стійкості роботи промислового підприємства (об'єкту)

Організація дослідження і оцінка інженерного захисту робітників і службовцівзагрузка...