Податкова система - Золотько

Вступ

Сутність та функції податків.

Елементи податків

Класифікація податків

Прямі податки

Непрямі податки

Економічні теорії в податковій сфері

Методи формування доходів держави

Поняття податкової системи

Податкова політика

Склад і структура доходів бюджету

Податкові системи інших держав

Органи державної податкової служби України та їх завдання

Функції Державної податкової адміністрації України

Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби

Податкова міліція

Права органів державної податкової служби

Фінансові санкції

Адміністративні штрафи

Обов'язки посадових осіб державних податкових органів

Облік платників податків

Облік податків

Порядок погашення зобов’язань платника перед бюджетом

Загальна характеристика ПДВ

Платники

Об”єкт оподаткування

База оподаткування

Податковий облік

Пільги

Дати виникнення податкового зобов”язання та податкового кредиту

Строки сплати та відшкодування

Податковий вексель

Загальна характеристика акцизного збору

Платники

Порядок визначення суми АЗ

Особливості оподаткування алкогольних та тютюнових виробів

Мито

Митна вартість товарів

Загальна характеристика податку на прибуток підприємств

Платники та об”єкт оподаткування

Визначення скоригованого валового доходу

Валові витрати

Витрати подвійного призначення

Аморизаційні відрахування

Дати збільшення валового доходу і валових витрат

Особливості оподаткування операцій особливого виду

Фіксований сільськогосподарський податок

Платники

Об'єкт оподаткування

Порядок сплати

Загальна характеристика податку з доходів фізичних осіб

Платники

Об”єкти оподаткування

Загальний оподатковуваний дохід

Податковий кредит

Пільги

Порядок нарахування та сплати

Оподаткування орендних операцій.

Оподаткування процентів

Оподаткування дивідендів, роялті

Оподаткування виграшів та призів

Оподаткування інвестиційного прибутку

Оподаткування благодійної допомоги

Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування.

Оподаткування іноземних доходів

Оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк

Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами

Оподаткування операцій, пов

Оподаткування операцій з продажу або обміну об

Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину та у подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав

Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності

Оподаткування доходів громадян від здійснення підприємницької діяльності

Спрощена система оподаткування суб

Плата за ресурси та послуги

Лісовий дохід

Плата за воду

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

Рентна плата за нафту і газ

Рентна плата за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентна плата за транспортування нафти

Платежі за користування надрами

Державне мито

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Загальна характеристика плати за землю

Об”єкт, платники та ставки

Пільги

Податок на промисел

Податок з власників транспортних засобів

Місцеві податки і збори

Склад неподаткових доходів бюджету

Структура неподаткових надходжень

Збори на обов”язкове державне пенсійне страхування

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Платежі до фонду соціального захисту інвалідів

Ухилення від податків та перекладання податкі

Фактори та можливості ухилення

Методи ухилення

Податкова оптимізація

Подвійне оподаткування в міжнародному бізнесі

Перекладання податків

Податкова політика в системі державного регулювання економіки

Обмеження щодо використання податкової політики як регулюючого чинника

Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання

Мікроекономічний вплив податкової політики

Податкова політика і інфляціязагрузка...