Рекламний менеджмент - Древаль О.Ю.

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Сутність і сфера рекламного менеджменту 1.1.1 Функції реклами

1.1.2 Призначення та сутність рекламного менеджменту

1.1.3 Рекламна діяльність та її учасники

1.1.4 Рекламний ринок

1.2 Регулювання рекламної діяльності 1.2.1 Міжнародний кодекс рекламної практики Міжнародної торговельної палати

1.2.2 Регулювання рекламної діяльності в Україні

1.3 Основні класифікаційні ознаки реклами 1.3.1 Класифікація реклами

1.3.2 Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару

РОЗДІЛ 2 УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 2.1 Планування рекламної діяльності 2.1.1 Фактори, що визначають рекламну діяльність

2.1.2 Сутність і цілі планування

2.1.3 Вибір каналів розповсюдження реклами

2.1.4 Ситуаційний аналіз

2.1.5 Рекламне планування

2.2 Організація рекламної діяльності на підприємстві 2.2.1 Місце реклами в структурі компанії. Функції менеджера з реклами

2.2.2 Організація рекламної служби на великих підприємствах

2.2.3 Організація рекламної служби на невеликих підприємствах

2.3 Організація рекламних агентств 2.3.1 Роль та функції рекламних агентств

2.3.2 Організаційна структура рекламного агентства

2.4 Підготовка та проведення рекламної кампанії 2.4.1 Особливості рекламної кампанії

2.4.2 Планування рекламної кампанії

2.4.3 Етапи проведення рекламної кампанії

2.5 Формування рекламного бюджету 2.5.1 Фактори, що впливають на розмір бюджету

2.5.2 Підходи до розроблення рекламного бюджету

2.5.3 Методи формування рекламного бюджету

2.6 Контроль результатів рекламної кампанії 2.6.1 Контроль рекламної діяльності

2.6.2 Методи оцінки ефективності реклами

2.6.3 Оцінка економічного ефекту рекламної кампанії

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...