Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «Загальна фізика» Частина 1 - Опанасюк А.С., Міщенко Б.А.

Анотація

Вступ

Загальні методичні вказівки до розв’язання задач та виконання контрольних робіт

Перша частина Зведення основних формул

2 Динаміка поступального руху

3 Закони збереження імпульсу і енергії

4 Динаміка обертального руху. Закон збереження моменту імпульсу

5 Механіка рідин

6 Елементи спеціальної теорії відносності

7 Рівняння газу

8 Молекулярно-кінетична теорія газу

9 Перший і другий принципи термодинаміки

10 Статистичні розподіли

11 Реальні гази. Капілярні явища

12 Електричне поле у вакуумі

13 Електричне поле у діелектриках

14 Провідники в електричному полі

15 Енергія електричного поля

16 Електричний струм

Приклади розв’язання задач

Задачі для самостійного розв’язання

Контрольна робота 1

Задачі контрольної роботи

Приклади тестів для перевірки знань студентів заочної форми навчання

ЗМІСТ.загрузка...