Циркуляторні шоки в травматології - Шищук В.Д., Шкатула Ю.В

Анотація

Перелік скорочень

Зміст

Передмова

Розділ 1 Визначення поняття «шок»

Розділ 2 Етіологія та патогенез шоку

Розділ 3 Класифікація шокових станів

Розділ 4 Загальні особливості клінічного перебігу шоку

Розділ 5 Особливості клініки, діагностики та інтенсивної терапії геморагічного шоку

Невідкладні заходи на догоспітальному етапі та в умовах стаціонару.

Розділ 6 Особливості клініки, діагностики та інтенсивної терапії травматичного шоку

Іммобілізація

Спеціалізована допомога

Розділ 7 Особливості клініки, діагностики та інтенсивної терапії опікового шоку

Інтерпретація адаптованої шкали АРАСНЕ ІІ:

Ступені опікового шоку

Клініка

Невідкладна допомога

Спеціалізована допомога

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

Додаток А(обов’язковий)

Додаток Б(обов’язковий)

Додаток Г(обов’язковий)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...