Макроекономіка

Макроекономічна система і суспільне виробництво. Об’єкт і

Макроекономічна теорія та державна політика України

Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Фінансово-кредитна система в умовах ринку

Державний бюджет

Банки та їх роль в умовах ринку

Сукупний попит, сукупне пропонування як моделі економічної рівноваги

Національне господарство та його характеристика

Соціальний захист населення в умовах ринку

Відтворення і економічне зростання

Механізм політики зайнятості. Закон Оукена

Глобалістика і глобальні проблеми

Суть і принципи податків та податкової політики

Науково-технічний прогрес і нові форми економічного зростання

Макроекономічна нестабільність

Роль комерційних банків в банківській системі держави

Функції макроекономіки

Система оподаткування. Крива ЛафФера

Інфляція, її види. Антиінфляційна політика, крива Філіпса

Методи обчислення валового внутрішнього продукту

Інвестиції та фактори інвестування

Споживання, заощадження та інвестиції

Шляхи формування форм власності в умовах переходу до ринку

Макроекономічний кругообіг в умовах ринку

Сукупні видатки. Рецесійний та інфляційний розрив

Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання

Механізм фіскальної політики

Європейська інтеграція і економіка України

Механізм зовнішньоекономічної політики

Механізм грошово-кредитної політикизагрузка...