Народознавство

Українське народознавство як навчальний предмет

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ.

Етногенетичні процеси в Україні.

Трипільська доба.

Післятрипільська доба.

Скіфо-сарматська доба.

Слов'янська доба.

Роль антропології в дослідженні етногенезу.

Сучасні антропологічні типи українців.

Поняття та термінологія етноніміки.

Зародження української мови та писемності.

Українська мова в київській русі.

Перші словники.

Українська мова XIII — XVI ст.

Українська мова XVII — XVIII ст. та правописні шукання XIX ст»

Українська мова під московським ярмом.

Порівняння історичного розвитку російської та української мов.

Поняття «рідна мова».

Поняття національного характеру та ментальності.

Етнічні складники українського характеру.

Соціопсихічні риси українського характеру.

Мова і національна психологія.

«Хвороби» національної психіки.

Поняття про етнографію та етнографічне районування.

Полісся і волинь.

Карпати і прикарпаття, галичина, буковина, покуття.

Поділля.

Середня наддніпрянщина.

Слобожанщина.

Південь.

Особливості української міфології.

Український олімп.

Поняття про духів, демонів, демонологію.

Сюжетно-тематичні особливості української міфологи.

Світогляд і фольклорна творчість.

Магічність пісні та обряду.

Поняття про календарно-обрядову поезію.

Пісні різдвяного циклу.

Веснянки.

Русальні пісні.

Купальські пісні.

Жниварські пісні.

Національна емоційно-образна свідомість.

Літочислення.

Тиждень — найдавніша календарна одиниця.

Ведійська культура в Україні.

Храми, священні гаї, давньоруська богослужба.

Язичницька духовна верства.

Християнізація українського народу і спроби духовного визволення.

Християнське віровчення в Україні.

Двовір'я та повернення до традицій.

Найдавніші знаки-символи в Україні.

Родові знаки та символи, емблеми земель України.

Походження та значення блакитно-жовтих барв.

Козацькі прапори.

Українські прапори в XX ст.

Походження та значення тризуба (тридента).

Розвиток народного українського мелосу.

Кобзарська пісня.

Народні музичні інструменти.

Народний танець.

Матеріальна культура.

Хліборобство, рільництво, городництво, садівництво.

Тваринництво, мисливство, бортництво.

Домашні ремесла і художні промисли.

Народне образотворче мистецтво та архітектура.

Види народних ремесел та художніх промислів.

Рослини і тварини в побуті та звичаях українців.

Дерева та кущі

Квіти і трави.

Тварини та птахи.

Шлюб і сім'я.

Весільна обрядовість.

Родильна обрядовість.

Похоронні та поминальні обряди.

Етнопедагогіка — національна система виховання дітей.

Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки.

Українська хата та її інтер'єр.

Подвір'я та господарський реманент.

Їжа та харчування.

Одяг, ткацтво, вишивка.загрузка...