Лекції з термодинаміки.

ЛЕКЦІЯ 1 ВСТУП. 1.1. Перший закон термодинаміки. Предмет, розділи та методи фізичної хімії

1.2.Основні поняття та визначення хімічної термодинаміки.

1.3.Форми обміну енергією. Теплота та робота.

1.4. Перший закон термодинаміки. Теплоємність.

1.5. Розрахунок теплоти і роботи в основних термодинамічних процесах.

ЛЕКЦІЯ 2. ОСНОВИ ТЕРМОХІМІЇ 2.1. Теплові ефекти хімічних реакцій.

2.2. Закон Гесса.

2.3. Термохімічні розрахунки.

2.4. Залежність теплового ефекту реакції від температури

ЛЕКЦІЯ  3.  ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ 3.1. Зміст другого закону термодинаміки

3.2. Змінення ентропії у основних термодинамічних процесах

3.3. Статистичне тлумачення другого закону термодинаміки

Лекція 4. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ. 4.1. Термодинамічні потенціали

4.2. Умови рівноваги системи

4.3. Рівняння Гіббса – Гельмгольца

4.4. Поняття про третій закон термодинамікизагрузка...