Теплонасосна технологія енергозбереження. - Арсеньєв В. М.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Розділ 1. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ. 1.1. Загальні відомості про вторинні енергоресурси

1.2. Енергоаудитна схематизація систем з джерелами ВЕР

1.3. Оцінка теоретичного енергопотенціалу потоків ВЕР. 1.3.1. Параметри оцінки

1.3.2. Загальне рівняння теоретичного потенціалу

1.3.3. Потік ідеального газу

1.3.4. Потік нестисливої рідини

1.4. Ексергетичний потенціал стану потоку ВЕР. 1.4.1. Основні рівняння

1.4.2. Потік ідеального газу

1.4.3. Потік нестисливої рідини

1.4.4. Потік паливних ВЕР

1.4.5. Тепловий потік ВЕР

1.5. Вибір напряму утилізації ВЕР

1.6. Термодинамічний аналіз систем з утилізацією ВЕР. 1.6.1. Формалізація схем ексергетичних перетворень

1.6.2. Ексергетичні критерії енергоефективності

1.6.3. Ексергетична ефективність утилізаційних енергоперетворень

1.7. Термоекономічний аналіз і оптимізація утилізаційних проектів. 1.7.1. Загальні положення методології термоекономіки

1.7.2. Критерії термоекономічного аналізу

1.8. Контрольні питання і завдання

Розділ 2. ТЕПЛОВІ НАСОСИ І УСТАНОВКИ. 2.1. Загальні відомості

2.2. Парокомпресійні теплові насоси. 2.2.1. Принцип дії і функціональна схема одноступін-частого теплового насоса

2.2.2. Енергетичний баланс і коефіцієнт перетворення

2.2.3. Вибір розрахункових температур циклу

2.2.4. Вибір робочих речовин

2.2.5. Розрахунок питомих і режимних параметрів циклу

2.2.6. Ексергетичні характеристики

2.3. Контрольні питання і завдання

Розділ 3. ОЦІННІ МЕТОДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕПЛОНАСОСНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. 3.1. Чинники вибору раціонального теплопостачання

3.2. Розрахунок економії палива по повному ланцюгу енергетичних перетворень

3.3. Питома вартість енергоспоживання. 3.3.1. Загальна характеристика

3.3.2. Теплоелектронагрівач (ТЕН)

3.3.3. Теплогенератор на природному газі

3.3.4. Теплогенератор на твердому або рідкому паливі

3.3.5. Купівля теплоносія

3.3.6. Моновалентна теплонасосна установка

3.3.7. Бівалентна теплонасосна установка

3.4. Ексергетична ефективність теплогенеруючого устаткування

3.5. Контрольні питання і завдання

Розділ 4. ТЕРМОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПОРІВНЯЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ ВИБОРУ УСТАТКУВАННЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. 4.1. Рівняння термоекономічних показників. 4.1.1. Загальні положення

4.1.2. Моновалентна теплонасосна установка

4.1.3. Теплогенератор на паливному газі

4.1.4. Теплогенератор на рідкому або твердому паливі

4.1.5. Нагрівання середовища споживача купованим теплоносієм у бойлері

4.2. Термоекономічний аналіз і оптимізація бівалентних теплонасосних установок. 4.2.1. Схемні розв’язання

4.2.2. Схеми ексергетичних перетворень

4.2.3. Термоекономічні показники

4.2.4. Термоекономічна оптимізація

4.3. Термоекономічне порівняння систем автономного теплопостачання

4.4. Контрольні питання і завдання

Розділ 5. РЕЦИРКУЛЯЦІЙНА ТЕРМОТРАНСФОРМАЦІЯ У СИСТЕМАХ З ТЕПЛОМАСООБМІННИМИ ПРОЦЕССАМИ. 5.1. Загальні положення

5.2. Використання повітряних теплових насосів. 5.2.1. Схеми повітряного теплопостачання

5.2.2. Розрахунок параметрів циклу повітряного теплового насоса

5.2.3. Ексергетична ефективність повітряного теплового насоса

5.3. Компресорно-детандерні агрегати ротаційного типу для повітряних теплових насосів. 5.3.1. Загальна характеристика

5.3.2. Розрахункова методика

5.4. Контрольні питання і завдання

Розділ 6. ТЕПЛОНАСОСНА ТЕРМОТРАНСФОРМАЦІЯ У ВИПАРНИХ І КРИСТАЛІЗАЦІЙНИХ УСТАНОВКАХ. 6.1. Базові схеми

6.2. Балансові рівняння випарного апарата

6.3. Ексергетична ефективність випарної установки

6.4. Схеми з рекомпресією вторинної пари

6.5. Оцінка енергоефективності механічної рекомпресії вторинної пари

6.6. Основи розрахунку багатокорпусних випарних установок з механічною рекомпресією

6.7. Енергоефективність пароструменевої рекомпресії вторинної пари

6.8. Допоміжні розрахункові рівняння і рекомендації

6.9. Особливості розрахунку кристалізаційних установок

6.10. Контрольні питання і завдання

Розділ 7. ТЕПЛОНАСОСНА ТЕРМОТРАНСФОРМАЦІЯ У РЕКТИФІКАЦІЙНИХ УСТАНОВКАХ. 7.1. Балансові рівняння ректифікаційної установки

7.2. Оцінка енергоефективності ректифікаційної установки

7.3. Рекомпресія пари верхнього продукту

7.4. Рекомпресія пари нижнього продукту. 7.4.1. Схема з механічною рекомпресією

7.4.2. Схема з паровим ежектором

7.4.3. Схема зі струменевим термокомпресором

7.5. Показники енергоефективності використання рекомпресії

7.6. Контрольні питання і завдання

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬзагрузка...