Господарський процес. Практикум - В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ВСТУП ДО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕССУ 1.1. Предмет і метод господарського процесу

1.2. Принципи господарського судочинства

1.3. Джерела господарського процесуального права

Запитання для самоконтролю

Практичні завдання

Список рекомендованих джерел

РОЗДІЛ 2 ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 2.1. Господарсько-правова відповідальність підприємств

2.2. Досудове врегулювання господарських спорів

2.3. Урегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів

2.4. Претензії, що випливають із договору перевезення

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Список рекомендованих джерел

РОЗДІЛ 3 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 3.1. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

3.2. Учасники господарського процесу

3.3. Судові витрати

3.4. Процесуальні строки

Запитання для самоконтролю

Практичні завдання

Список рекомендованих джерел

РОЗДІЛ 4 ДОКАЗИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 4.1. Поняття і види доказів

4.2. Призначення і проведення судової експертизи

4.3. Підстави звільнення від доказування

4.4. Належність доказів і допустимість засобів доказування

4.5. Оцінка доказів

4.6. Запобіжні заходи

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Список рекомендованих джерел

РОЗДІЛ 5 ПОЗОВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 5.1. Поняття позову та його елементи

5.2. Форма і зміст позовної заяви

5.3. Порядок подання позовної заяви. Ціна позову. Відзив на позовну заяву

5.4. Відмова у прийнятті та повернення позовної заяви

5.5. Об’єднання позовних вимог. Відмова від позову. Зустрічний позов

5.6. Забезпечення позову

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Список рекомендованих джерел

РОЗДІЛ 6 ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 6.1. Прийняття позовної заяви. Порушення провадження у справі. Права представників суб’єктів господарювання

6.2. Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження в справі

6.3. Залишення позову без розгляду. Припинення провадження в справі

6.4. Рішення господарського суду

6.5. Ухвала суду та її зміст. Окрема ухвала

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Список рекомендованих джерел

РОЗДІЛ 7 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ 7.1. Право апеляційного оскарження. Подання апеляційної скарги

7.2. Порядок розгляду апеляційної скарги. Постанова апеляційної інстанції

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Тести

Список рекомендованих джерел

РОЗДІЛ 8 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ 8.1. Подання касаційної скарги

8.2. Порядок розгляду касаційної скарги

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Тести

Список рекомендованої літератури

РОЗДІЛ 9 ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛ, ПОСТАНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 9.1. Поняття нововиявлених обставин

9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення

Питання для самоконтролю

Практичне завдання

Тести

Список рекомендованої літератури

РОЗДІЛ 10 ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ 10.1. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень

10.2. Наказ господарського суду і порядок його виконання

10.3. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду

10.4. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Тести

Список рекомендованої літератури

РОЗДІЛ 11 ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО 11.1. Учасники провадження в справах про банкрутство

11.2. Строки провадження в справах про банкрутство

11.3. Порядок порушення провадження в справах про банкрутство

11.4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

Питання для самоконтролю

Практичні завдання

Тести

Список рекомендованої літератури

ДОДАТКИ Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток И

Додаток К

Додаток Л

Додаток М

Додаток Н

Додаток П

Додаток Р

Додаток С

Додаток Т

Додаток У

Додаток Ф

Додаток Х

Додаток Ц

Додаток Ш

Додаток Щ

Додаток Ю

Додаток Я

Додаток А

Додаток В

Додаток С

Додаток D

Додаток Е

Додаток F

Додаток G

Додаток Н

Додаток J

Додаток К

Додаток L

Додаток М

Додаток N

Додаток Р

Додаток Q

Додаток R

Додаток S

Додаток Т

Додаток U

Додаток V

Додаток W

Додаток Х

Додаток Yзагрузка...