Спадкові принципи формування якості складних машинобудівних виробів при самоорганізації процесів проектування, виготовлення та експлуатації - В. О. Залога, К. О. Дядюра, В. В. Нагорний
Как выиграть в американскую рулетку - казино Алтай Палас

Зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СКЛАДНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ  І НАУКОЄМНИХ ВИРОБІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

1.1 Системно–інформаційний підхід до забезпечення якості складних високотехнологічних і наукоємних виробів у машинобудуванні на етапах їх життєвого циклу. 1.1.1 Актуальність забезпечення якості і конкурентоспроможності у машинобудуванні

1.1.2 Принципи формування якості складних виробів

1.1.3 Ентропійний і статистичний підходи до забезпечення якості

1.2 Інтегровані інформаційні технології підтримки життєвого циклу складних виробів у машинобудуванні

1.3 Синергетичний підхід при дослідженні процесів життєвого циклу складних виробів/ 1.3.1 Принципи системного підходу при моделюванні життєвого циклу складних виробів

1.3.2 Самоорганізація складних систем

1.4. Аналіз вимог до якості компресорного обладнання

1.5. Сучасний технічний рівень поліграфічних паперорізальних машин

Висновки

РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ та ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ВИРОБІВ У МАШИНОБУДУВАННІ.

2.1. Методологія моделювання функціонування процесів проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівної продукції виробничо – технічного призначення

2.2. Моделювання процесу проектування складних виробів на основі теорії функціональних систем

2.3. Моделювання функціональної підсистеми виготовлення

2.4. Моделювання функціональної підсистеми експлуатації

2.5. Модель сумісної взаємодії процесів проектування, виготовлення та експлуатації на основі виробничих функцій

2.6. Методологія прийняття рішень під час проектування, виготовлення та експлуатації складних виробів

Висновки

РОЗДІЛ 3 СИНЕРГЕТИЧНФА ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ І НАУКОЄМНИХ ВИРОБІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

3.1. Якісні розв’язки диференціальних рівнянь багатовимірних динамічних систем

3.2. Синергетичний підхід до організації процесів проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівної продукції виробничо–технічного призначення

3.3. Кінетика переходу між низько– та високоефективними режимами реалізації процесів проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівного виробу

3.3.1. Безперервний перехід

3.3.2. Переривчастий перехід

3.4. Алгоритм вибору ефективних режимів реалізації сумісного функціонування процесів проектування, виготовлення та експлуатації

Висновки

РОЗДІЛ 4 МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ СКЛАДНОГО ВИРОБУ НА ЕТАПАХ ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

4.1. Модель системи підтримки прийняття рішень при забезпеченні якості складних виробів на етапах її життєвого циклу

4.2. Модель вибору оптимальних характеристик функціональних підсистем на стадіях ЖЦ

4.3. Модель прийняття рішень на основі динамічного програмування і зворотних обчислень

Висновки

5.1. Формування оптимальних характеристик паперорізального обладнання на етапі проектування 5.1.1. Структурно–параметрична модель паперорізальної машини

5.1.2. Визначення оптимальних характеристик паперорізального обладнання

5.1.3. Формування оптимальної конфігурації паперорізального обладнання на етапі проектування

Висновки

РОЗДІЛ 6 НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СКЛАДНИХ ВИРОБІВ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ОТРИМАНА МЕТОДАМИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ.

6.1. Управління процесом механічної обробки різанням матеріалів на основі інформації, яка отримана методами технічної діагностики

6.1.1 Оцінка стану різального інструменту за рівнем акустичного сигналу, що виникає у процесі різання

6.1.2. Прогнозування моменту підналагодження технологічної системи механічної обробки при можливих відхиленнях від допустимих значень розмірів оброблюваних деталей

6.2. Модель формування оптимальних умов експлуатації паперорізального обладнання на основі діагностики і прогнозування поточного стану різального інструменту

6.2.1. Оцінка напруженого стану і зношування інструменту при контактній взаємодії із в’язкопружним поліграфічним матеріалом

6.2.2. Підвищення ефективності процесу різання поліграфічних матеріалів на основі діагностики поточного стану ножа за акустичним сигналом

6.2.3. Результати дослідження акустичного сигналу, що виникає у процесі різання поліграфічних матеріалів

ВисновкиКак выиграть в американскую рулетку - казино Алтай Палас
загрузка...