Стратегічне управління - І.М. Кобушко, І.Д. Скляр

ЗМІСТ

Тема 1 Стратегічне управління: сутність та моделі

1.1 Сутність стратегічного управління

1.2 Основні принципи стратегічного управління

Тема 2 Стратегічний аналіз

2.1 Зовнішнє середовище організації 2.1.1 Аналіз моделей зовнішнього середовища

2.1.2 Фактори зовнішнього середовища та методи оцінки їх впливу на організацію

2.2 Мікросередовище або проміжне середовище організації

Аналіз конкуренції.

2.3 Внутрішнє середовище організації 2.3.1 Сутність виробничого потенціалу

2.3.2 Оцінка виробничого потенціалу

Тема 3  Аналіз конкурентоспроможності підприємства

3.1 Сутність конкурентоспроможності

3.2 Конкурентоспроможність продукції, цін та витрат фірми

3.3 Конкурентоспроможність підприємства

Тема 4 Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища організації

4.1 Складання стратегічного балансу та сутність

4.2 Прогнозування в системі стратегічного управління

Тема 5 Портфельний аналіз

5.1 Призначення та етапи портфельного аналізу

5.2 Модель BCG, або матриця «темпи зростання ринку – частка на ринку»

5.3 Модель МсКіnsеу, або матриця «привабливість ринку (галузі) – конкурентоспроможність компанії»

5.4 Модель Shell/DPМ

5.5 Модель Хофера-Шендела

5.6 Модель АDL/LС

5.7 Матриця «товар – ринок»

5.8 Модель стратегічного аналізу

ТЕМА 6 Планування стратегічної поведінки фірми

6.1 Підходи до формування стратегій

6.2 Бар’єри стратегічного планування та способи їх подолання

6.3 Складові корпоративної стратегії та приклади типових стратегій

6.4 Розроблення стратегії організації

Вибір стартегії

6.5 Ділова стратегія фірми

6.6 Функціональний підхід до розроблення корпоративної стратегії Продуктово-маркетингова стратегія

Стратегія управління персоналом

Фінансова стратегія

Операційна стратегія

Тема 7 Реалізація стратегії фірми

7.1 Процес реалізації стратегії 7.1.1 Завдання етапу реалізації стратегії

7.1.2 Система планів розвитку організації

7.1.3 Зв'язок стратегічних ресурсів зі стратегією

7.1.4 Управління за цілями

7.2 Організаційне забезпечення стратегічного управління 7.2.1 Формування організаційної структури відповідно до стратегії

7.2.2 Типи структур управління

7.2.3 Сучасні способи побудови організації

7.3 Шляхи удосконалення процесу реалізації стратегії 7.3.1 Розроблення додаткових планів та конкретних орієнтирів, спрямованих на реалізацію стратегії

7.3.2 Пошук кращих методів реалізації стратегії

7.3.3 Розроблення системи мотивації та винагородження щодо реалізації стратегії

Тема 8 Стратегічне лідерство

8.1 Управлінняпроцесом реалізації стратегії

8.2 Формування організаційної культури

8.3 Формування управлінської команди

Термінологічний словник ключових понять

Список використаної літературизагрузка...