Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” - П.В.Кушніров

Зміст

Тема 1 Вступ 1.1 Мета  і  завдання  курсу

1.2 Структура технологічного процесу та механоскладального  виробництва

1.3 Структурні  методи  досліджень  у  науці

Запитання  для  самоперевірки

Тема 2 Опис  взаємодії складових частин системних  об'єктів 2.1 Кількісна оцінка елементів систем

2.2 Зв'язки системних об'єктів і процесів із навколишнім середовищем

Запитання  для  самоперевірки

Тема 3 Теоретико-множинні принципи  класифікації елементів технологічних систем3.1 Формалізація об'єктів за допомогою символів

3.2 Символічні визначення верстатів,інструментів і пристроїв як множин, що між собою співвідносяться

3.3 Загальні принципи систематики елементів Т-системи за ознаками механізації

3.4 Класифікація металообробних і складальних  верстатів

3.5 Класифікація  металообробних та слюсарно-складальних інструментів

3.6 Класифікація встановлювальних і слюсарно-складальних пристроїв

3.7 Класифікація елементів Т-системи і оцінка їх за стадіями розвитку

Запитання  для  самоперевірки

Тема 4 Дослідження технологічних процесів механоскладального виробництва на рівні середніх та елементарних структурних утворень 4.1 Стохастична природа технологічної операції і технологічного процесу

4.2 Узагальнена структурна модель технологічної операції

4.3 Структурні моделі і приклади безелементних, одноелементних, двоелементних і триелементних операцій

4.4 Нерівномірність розвитку і старіння елементів Т-системи

4.5 Неузгодженість Т-системи при ізольованому удосконаленні її елементів

Запитання  для  самоперевірки

Тема 5 Системно-структурний підхід при проектуванні технологічних процесів 5.1 Функціональна, часова і просторова структури технологічного процесу

5.2 Теоретичні закономірності побудови принципової схеми технологічного процесу

5.3 Комплекс основних ознак якості продукції

5.4 Кількісна оцінка якості виробів машинобудування

5.5 Параметрична оптимізація операції та технологічного процесу

5.6 Структурний синтез при проектуванні технологічних процесів

5.7 Методи проектування технологічних процесів

Запитання  для  самоперевірки

Список  літературизагрузка...