Внутрішній економічний механізм підприємства - І.В.Новикова

Анотація

Зміст

Передмова

Розділ 1 Філософія функціонування господарського механізму Організація виробництва як механізм

Немеханічний механізм господарського механізму

Закономірності та протиріччя господарського механізму

Розділ 2 Теоретичні основи і історія розвитку господарського механізму Сутність господарського механізму

Зародження господарського механізму

Структура внутрішнього економічного механізму

Передумови і форми функціонування внутрішнього економічного механізму

Принципи функціонування господарського механізму

Еволюція розвитку господарського механізму

Розділ 3  Структура і економічна основа функціонування  господарського механізму Сутність поняття «господарський механізм»

Структура господарського механізму

Функціональні підсистеми забезпечення.

Розділ 4 Методи управління  Економічні методи

Адміністративно-правові (організаційно-розпорядчі) методи управління

Соціально-психологічні методи управління

Розділ 5 Механізм економічної відповідальності на підприємстві Економічна відповідальність – сутність і форми

Функції і принципи економічної відповідальності

Внутрішньовиробнича матеріальна відповідальність

Класифікація економічних збитків

Методи обчислення збитків і економічних санкцій

Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

Розділ 6 Внутрішні ціни підприємства Ціна та її функції

Класифікація цін

Методи ціноутворення

Методи формування внутрішніх цін

Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин

Розділ 7 Механізм планування на підприємстві Зміст внутрішніх планів.

Принципи планування

Система планів підприємства

Методи планування на підприємстві

Нормативна база планування

Розділ 8 Механізм стимулювання Роль, форми і джерела стимулювання.

Оплата праці: сутність, функції і загальна організація

Форми та системи оплати праці на підприємстві

Преміювання на підприємстві

Стимулювання через участь у прибутку

Розділ 9 Розроблення виробничої програми та її ресурсне обґрунтування Складання виробничої програми підприємства.

Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

Обґрунтування виробничої програми виробничої потужності

Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами

Розділ 10 Контроль та оцінка виробничої діяльності Контроль як функція управління.

Критерії оцінки діяльності

Оцінка рівня витрат і собівартості продукції підрозділів

Список літератури.загрузка...