Основи правознавства У двох частинах Частина 1 - В.І. Горевий

Вступ

Розділ перший Держава і право Глава 1 Держава 1.1 Основні теорії виникнення держави

1.2 Передумови та умови виникнення держави

1.3 Основні шляхи виникнення держави

1.4 Поняття функцій держави

1.5 Класифікація функцій держави

1.6 Форми і методи здійснення функцій держави

1.7 Поняття форми держави

1.8 Форма державного правління

1.9 Форма державного устрою

1.10 Державний режим

1.11 Соціально-правова держава

1.12 Тенденції розвитку соціально-правової держави в Україні

1.13 Основні етапи розвитку української державності

Глава 2 Право 2.1 Виникнення права

2.2 Поняття і ознаки права

2.3 Поняття і види соціальних норм

2.4 Поняття і ознаки норм права

2.5 Структура норм права

2.6 Джерела права

2.7 Поняття і структура системи права

2.8 Поділ права на галузі й інститути

2.9 Поняття системи законодавства та її структура

2.10 Поняття і ознаки нормативно-правового акта

2.11 Чинність нормативно-правових актів

2.12 Систематизація нормативно-правових актів

2.13 Поняття і ознаки правової поведінки. Правомірна поведінка

2.14 Протиправна поведінка

2.15 Склад правопорушення. Види правопорушень

2.16 Юридична відповідальність

2.17 Ознаки юридичної відповідальності

2.18. Мета і функції юридичної відповідальності

2.19 Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою

Розділ другий Основи конституційного права України Глава 3 Конституційне право як галузь права 3.1 Закріплення державного, народного й національного  суверенітету в Декларації про державний суверенітет України

3.2 Акт проголошення незалежності України

3.3 Референдум 1 грудня 1991 року

Глава 4 Конституція України 4.1 Конституція України -  Основний Закон держави

4.2 Основні засади конституційного ладу України 4.2.1 Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України 

4.2.2 Державна символіка України 

4.2.3 Державна мова в Україні

4.2.4 Конституційний статус мов національних меншин 

Глава 5 Правовий статус особи 5.1 Єдність і відмінність понять «людина», «особа», «громадянин»

5.2 Поняття громадянства України

5.3 Конституційні права та свободи людини і громадянина   

5.4  Конституційні обов'язки людини та громадянина

5.5 Рівноправність громадян

5.6 Міжнародні стандарти в галузі прав людини

5.7  Конституційне закріплення права на освіту

5.8 Право громадян на об'єднання у політичні партії та гро­мадські організації відповідно до законодавства України 

5.9 Право громадян на свободу світогляду та віросповідання

5.10 Конституційний обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України

5.11  Поняття  військового обов'язку

Глава 6 Вибори в Україні 6.1  Поняття виборчої системи і виборчого права

6.2 Загальна характеристика виборчої системи та її принципи

6.3 Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

Глава 7 Референдуми в Україні 7.1 Основні форми безпосередньої демократії

7.2 Поняття і види референдумів

Глава 8 Конституційна система державних органів України 8.1 Поняття державного органу України і його конституційний статус

8.2  Принцип поділу влади

8.3  Система органів державної влади

8.4  Верховна Рада в механізмі державної влади

8.5 Народний депутат України

8.6 Конституційно-правовий статус Рахункової палати

8.7 Президент України – Глава української держави

Глава 9 Виконавча влада в Україні 9.1 Система органів державної виконавчої влади

9.2 Правовий статус Кабінету Міністрів України

9.3 Центральні органи виконавчої влади

9.4 Конституційно-правовий статус державної виконавчої влади на місцях

Зміст

Список використаної та рекомендованої літератури

Анотаціязагрузка...