Програмний комплекс ansys в інженерних задачах. - А.В. Загорулько

Зміст

Вступ

1. Обчислювальна гідродинаміка. 1.1. Історичний огляд

1.2. Чисельне розв’язання одновимірної задачі теплопровідності

1.2.1. Отримання дискретних аналогів

1.2.2. Показовий приклад

1.3. Течія і теплоперенесення у каналах. 1.3.1. Загальні характеристики течії у каналах

1.3.2. Початкова ділянка і повністю розвинена течія

1.3.3. Математичне поставлення задачі визначення поля швидкості

1.3.4. Інтегральні характеристики течії

1.3.5. Повністю розвинений теплообмін

1.3.6. Математичне поставлення задачі визначення поля температури

1.3.7. Завершальні зауваження

1.4. Математичне моделювання аерогідродинаміки і тепломасоперенесення

1.4.1. Початкові і граничні умови

1.4.2. Метод скінченних різниць

1.4.3. Метод скінченних об’ємів

1.4.4. Стійкість, узгодженість і збіг скінченно-різницевих схем

1.4.5. Стійкість скінченно-різницевих схем. Метод фон Неймана

1.4.6. Методи розв’язання сіткових рівнянь. Прямі методи

1.4.7. Ітераційні методи

1.4.8. Застосування методів скінченних різниць для розв’язання модельних рівнянь

1.4.9. Чисельні методи розв’язання рівнянь Нав’є-Стокса нестисливої рідини

1.5. Розв’язання рівнянь гідродинаміки у програмних кодах

1.6. Опис архітектури і процесу розв’язання типових задач за допомогою пакета ANSYS CFX

1.6.2. Типи файлів ANSYS CFX

1.6.3. Процес поставлення і розв’язання типової задачі за допомогою пакета ANSYS CFX

1.6.4. Приклад моделювання течії у циліндричній трубі

2. Комп’ютерне моделювання актуальних інженерних задач у програмному комплексі Ansys. 2.1. Сучасні програмні засоби скінченно-елементного аналізу

2.2. Загальні положення програмного комплексу ANSYS

2.3. Розв’язання контактних задач

2.4. Теоретичні основи розв’язання контактної задачі

2.5. Приклад аналізу напружено-деформованого стану системи “вал-втулка” при посадці з натягом

2.6. Динамічний аналіз. 2.6.1. Загальні положення

2.6.2. Матриці динамічної системи

2.6.3. Види динамічного аналізу

2.7. Приклад модального аналізу балки

2.7.1. Використання методу підпростору для модального аналізу

2.7.2. Використання редукційного методу для модального аналізу

2.8. Приклад гармонійного аналізу балки

2.9. Аналіз динаміки ротора. 2.9.1. Вступ

2.9.2. Моделювання динаміки ротора в програмному комплексі ANSYS

2.9.3. Загальна процедура аналізу динаміки ротора в програмному комплексі ANSYS

2.10. Алгоритм розрохунку динаміки ротора. 2.10.1. Створення розрахункової схеми ротора

2.10.2. Модальний аналіз ротора (аналіз вільних коливань і знаходження власних частот і форм коливань)

2.10.3. Гармонійний аналіз ротора (аналіз вимушених коливань, знаходження динамічного прогинання, аналіз напруженого стану вала)

2.10.4. Статичний аналіз (аналіз напружено-деформованного стану вала)

2.11. Оптимізація у програмному комплексі ANSYS. 2.11.1. Вступ

2.11.2. Загальний опис методів оптимізації в ANSYS

2.11.3. Метод апроксимації

2.11.4. Метод першого порядку

2.11.5. Засоби оптимізації в ANSYS

2.12. Приклад оптимізації балки з прямокутним перетином. 2.12.1. Вступ

2.12.2. Оптимізація

2.12.3. Перегляд результатів

Список літературизагрузка...