Основи проектування інтелектуальних систем - А.С. Довбиш

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ. 1.1. Основні визначення та класифікація інтелектуальних систем

1.2 Основні принципи проектування ІС

1.3. Основні властивості ІС

1.4 Етапи проектування ІС

1.5 Види забезпечення ІС

1.6. Структура і функції ІС

1.7. Загальна постановка задачі інформаційного синтезу ІС, що  навчається

1.8 Основні задачі інформаційного аналізу і синтезу ІС

1.9 Контрольні запитання та завдання до першого розділу

2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ ІС, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ 2.1. Методологія проектування інформаційного забезпеченя ІС

2.2 Основні положення ІЕІ-технології

2.3 Формування вхідного математичного опису

2.4 Визначення мінімального обсягу репрезентативноїнавчальної вибірки

2.5. Визначення нормованих допусків на ознаки розпізнавання

2.6 Оцінка статистичної стійкості та однорідності навчальної вибірки

2.7 Інформаційні критерії оптимізації параметрів функціонування ІС, що навчається

2.8 Базовий інформаційно-екстремальний алгоритм навчання ІС

2.9 Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання

2.10 Оптимізація рівнів селекції координат двійкових еталонних векторів

2.11 Оптимізація кроку квантування за часом вхідних реалізацій

2.12 Оптимізація словника ознак розпізнавання

2.13 Класифікаційне самонастроювання ІС, що навчається

2.14. Функціонування ІС в режимі екзамену

2.15 Визначення періоду прийняття рішень у режимі екзамену

2.16 Контрольні запитання та завдання до другого розділу

3. ВСТУП ДО ПРОГНОСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 3.1. Аналіз проблеми та постановка задачі прогностичної класифікації

3.2. Прогностична класифікація у рамках ІЕІ-технології

3.3. Математичні моделі прогностичної класифікації

3.4. Прогнозування моменту перенавчання ІС

3.5. Контрольні запитання та завдання до третього розділу

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...