Злоякісні новоутворення - Приступа Л.Н

1 Актуальність, визначення

2 Етіопатогенез

3 Форми ревматичних паранеопластичних синдромів

4 Паранеопластичне ураження суглобів 4.1 Гіпертрофічна остеоартропатія

4.2 Пахідермоперіостоз

4.3 Ревматоїдоподібна артропатія

4.4 Синдром рефлекторної симпатичної дистрофії (пальмарний і плантарний фасциїт, синдром плече-кисть)

4.5 Стеатонекротичний поліартрит

4.6 Гіперкальціємічна артропатія

4.7 Анкілозивний спондилоартрит

5 Системні паранеопластичні ревматичні синдроми 5.1 Псевдосклеродермічний синдром

5.2 Дерматоміозит

5.3 Ревматична поліміалгія

5.4 Фіброміалгія  

5.5 Паранеопластичний люпоїдний синдром

5.6 Паранеопластичний синдром Шегрена

5.7 Рецидивний поліхондрит

6 Рідкісні форми паранеопластичного ревматичного синдрому 6.1 Васкуліти

6.2 Антифосфоліпідний синдром (АФС)

6.3 Онкогенна остеомаляція

6.4 Гарячка.

6.5 Небактеріальний тромботичний ендокардит

7 Паранеопластичні ревматичні прояви при захво-рюваннях крові

8 Особливості ревматичних паранеопластичних синдромів

Список літератури

Перелік скорочень:

ЗМІСТзагрузка...