Основи економічної теорії - Рибалкін

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.1. Предмет, функції та методи економічної теорії

Предмет і функції економічної теорії

Економічні вчення капіталізму.

1.2. Економічні відносини власності

Сутність і внутрішня структура відносин власності

Механізм та форми реалізації власності

Історичні типи, види та форми власності

1.3. Товарна організація виробництва

Об'єктивні основи становлення та еволюція форм суспільного господарства.

Теорії вартості

1.4. Теорія грошей. Інфляція

Виникнення та суть грошей

Закони грошового обігу та грошової маси

Суть і види конвертованості грошей

Суть, види та рівні інфляції

1.5. Теорія капіталу

Первинне нагромадження капіталу як процес формування капіталістичної власності

Перетворення грошей на капітал.

Процес самозростання вартості. Постійний та змінний капітал

Кругооборот та оборот капіталу. Основний та оборотний капітал

2. РИНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

2.1. Ринкова система господарювання.

Центральним елементом координації економіки за умов ринку є ціновий механізм.

2.2. Механізм взаємодії попиту і пропозиції в системі ринкової економіки

Сутність попиту і чинники впливу на нього. Еластичність попиту

Ринкова рівновага: встановлення рівноважної ціни

2.3. Економічні блага. Теорія споживчої поведінки

Економічні блага, їх властивості та класифікація

3.1. Підприємництво і підприємство

Підприємництво: функції, види, умови

Організаційно-правові форми підприємництва

3.2. Управління виробництвом на мікрорівні

Управління та його функції

Принципи та види маркетингу

Конкуренція

3.3. Витрати виробництва і прибуток

Витрати виробництва

Прибуток і дохід фірми (підприємства)

3.4. Ціна та ціноутворення в ринковій економіці

Ціна як економічна категорія. Економічний зміст і сутність ціни

Цінова політика в економічній діяльності фірми

Держава і ринкові ціни. Особливості ціноутворення в період переходу до ринкової економіки

4. МАКРОЕКОНОМІКА

4.1. Національна економіка. Макроекономічні показники

Суть, фактори та форми розширеного відтворення

Національний продукт, його форма та системи виміру

Макроекономічні пропорції та їх значення

4.2. Відтворення та циклічність. Економічні кризи

Економічне зростання та його вимірювання

Економічна рівновага та її циклічність

4.3. Фінансово-кредитна система

Сутність фінансів та фінансової системи

4.4. Доходи в суспільстві

Чинники формування потреб. Розподіл доходів

Джерела та види доходів

РОЗДІЛ 5. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВАзагрузка...