Монетаризм - теорія та практика

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ МОНЕТАРИЗМУ

1.1. Основні ідеї розмежування реального і грошового господарства

1.2. Двоїста природа грошового обігу

1. 3. Еволюція кількісної теорії грошей

РОЗДІЛ II. ФОРМУВАННЯ МОНЕТАРИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ

2.1. Монетарні ідеї Дж.М. Кейиса

2.2. Кейнсіансько-неокласичний синтез монетарних ідей

2.3. Теоретичні основи сучасного монетаризму

2.3. Теоретичні основи сучасного монетаризму - продовження

2.4. Основоположна парадигма нових монетаристів

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНИХ ТЕОРІЙ

3.1. Монетаризм і грошова політика

3.2. Джерела і механізми формування грошової бази економіки

3.3. Позиції неоконсерваторів і "нових класиків" із грошової політики

РОЗДІЛ 4. МОНЕТАРИСТСЬКА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

4.1. Загальне й особливе в практиці втілення монетаристських принципів

4.1. Загальне й особливе в практиці втілення монетаристських принципів - продовження

4.2. Еволюція ідей "Вашингтонського консенсусу"

4.3. "Розміри" держави в умовах реалізації політики монетаризму

4.4. Основні тенденції та стратегія сучасної монетарної політики Українизагрузка...