Артилерійське озброєння і боєприпаси - Дерев’янчук А.Й. , Шелест М.Б.

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. Поняття про артилерійський комплекс. 1.1. Поняття про артилерійський комплекс та його елементи

1.2 Призначення і характеристики гармат

1.3 Загальна будова гармати. Типові схеми будови артилерійських гармат

1.4 Класифікація гармат і вимоги до них

РОЗДІЛ 2  ОСНОВИ БУДОВИ БОЄПРИПАСІВ. 2.1 Артилерійські постріли і снаряди. Призначення, склад і типи артилерійських пострілів

2.2 Комплектація артилерійських комплексів пострілами

2.3  Призначення і типи артилерійських снарядів. Вимоги до їх конструкції

2.4. Принцип будови артилерійських снарядів та їх конструктивні характеристики

2.5. Артилерійські снаряди основного призначення. 2.5.1  Призначення, будова та дія осколкових, фугасних та осколково-фугасних снарядів

2.5.2  Будова і принцип дії снарядів із стрілоподібним вражаючими елементами

2.5.3 Призначення, будова та дія бронебійних снарядів

2.5.4  Призначення, будова і дія кумулятивних снарядів

2.6  Артилерійські снаряди спеціального призначення. 2.6.1  Призначення, будова і дія запалювальних, димових,освітлювальних та агітаційних снарядів

2.7 Призначення, принцип будови та дії активно-реактивних снарядів

2.8 Принцип будови та дії високоточних боєприпасів

РОЗДІЛ 3 Підривники. 3.1 Призначення та принципові схеми підривників

3.2  Склад і призначення елементів вогневого кола підривників

3.3  Типи сучасних підривників і вимоги до їх конструкції

3.4  Сили, які діють на підривник при пострілі, в польоті та  при ударі об перешкоду. Характеристика сил

3.5  Призначення, принцип будови та дії основних механізмів та пристроїв підривників

3.6  Ударні механізми

3.7. Дистанційні пристрої

3.8  Механізми далекого зведення

3.9  Пристрої для iзоляцiї капсулiв

3.10  Детонуючі пристрої

3.11  Ударні механічні та дистанційно-ударні піротехнічні підривники 3.11.1  Призначення, будова та дія ударних механічних підривників РГМ-2, РГМ-6, В-429

3.11.2. Призначення, будова та дія п’єзоелектиричного підривника ГПВ-3

3.11.3  Призначення, будова i дія дистанційно-ударного піротехнічного підривника Т-7

3.12 Призначення, принципова схема та принцип дії радіопідривників

РОЗДІЛ 4 БОЙОВІ ЗАРЯДИ 4.1  Призначення і типи бойових зарядів, вимоги до них

4.2  Принцип будови і дії бойових зарядів

4.3  Призначення, будова і дія гільз

4.4 Призначення, типи засобів запалювання,вимоги до їх конструкції

4.5  Принцип будови і дії капсульних втулок

РОЗДІЛ 5 ЕКСПЛУАТАЦІЯ БОЄПРИПАСІВ 5.1  Фарбування, індексація і маркування боєприпасів,таврування підривників

5.2  Поводження з боєприпасами при зберіганні, приведення їх в остаточно-споряджений стан.  Заходи безпеки

5.3  Поводження з боєприпасами при транспортуванні.Заходи безпеки

5.4  Поводження з боєприпасами на вогневій позиції та підготовка їх до стрільби. Заходи безпеки

5.5  Особливості поводження з боєприпасами за різних кліматичних умов

РОЗДІЛ 6 САМОХІДНІ ГАРМАТИ. 6.1 Призначення, ТТХ та загальна будова 152-мм СГ 2С3М. Боєкомплект і його розміщення

6.2 Ствол і затвор 6.2.1 Призначення, характеристика та будова ствола

6.2.2 Призначення, характеристика та загальна будова затвора

6.2.3 Призначення, будова та дія основних механізмів затвора

6.3 Люлька з огородженням 6.3.1 Призначення, будова затвора та дія допоміжних механізмів затвора

6.3.2 Призначення і будова люльки з огородженням

6.4 Противідкотні пристрої 6.4.1 Призначення, будова і дія гальма відкоту

6.4.2 Призначення, будова і дія накатника

6.5 Механізми лафета 6.5.1 Призначення, будова і дія підйомного механізму

6.5.2 Призначення, будова і дія поворотного механізму

6.5.3 Призначення, будова і дія зрівноважувального механізму

6.6 Досилач та електрообладнання 152-мм СГ 2С3М. 6.6.1. Призначення, будова і дія досилача

6.6.2 Призначення, склад, розміщення та дія електрообладнання

6.7 Приціли 152-мм СГ 2С3М. 6.7.1 Призначення, склад та характеристика прицільних пристроїв

6.7.2 Призначення, будова та дія механічного прицілу. Шкали та користування ними

6.7.3 Призначення та будова панорами ПГ-4. Дія механізмів. Шкали панорами та користування ними. Коліматор К-1

6.7.4 Призначення, будова та принцип дії оптичного прицілу прямої наводки ОП5-38. Шкали прицілу та користування ними

6.8 Боєукладки. 6.8.1 Призначення та склад боєукладок. Призначення, будова та дія механізованих боєукладок

РОЗДІЛ 7 ГУСЕНИЧНІ БАЗОВІ МАШИНИ 7.1. Загальна будова гусеничної базової машини. 7.1.1  Двигун В-59. Система повітряного запуску та охолодження

7.1.2 Призначення, загальна будова систем живлення паливом, повітрям, підігріву та змащування

7.1.3 Технічне обслуговування силової установки.

7.2 Силова передача 2С3М 7.2.1 Призначення, загальна будова головного фрикціону та коробки передач з ПМП

7.2.2 Приводи керування агрегатами силової передачі

7.2.3 Технічне обслуговування силової передачі

7.3 Ходова частина 2С3М 7.3.1 Призначення та загальна будова ходової частини

7.3.2 Призначення та загальна будова підвіски

7.3.3 Призначення та загальна будова гусеничного рушія

7.3.4 Технічне обслуговування ходової частини

7.4 Технічне обслуговування базового щасі при підготовці його до бойового застосування 7.4.1. Види і періодичність проведення технічного обслуговування базового шасі СГ 2С3М

7.4.2 Контрольний огляд

7.4.3 Технічне обслуговування

РОЗДІЛ 8 ПРИЧІПНІ ГАРМАТИ 8.1 Призначення, тактико-технічні характеристики та загальна будова 122-мм гаубиці Д-30

8.2 Ствол і затвор 122-мм Г Д-30 8.2.1 Призначення та будова ствола 122-мм Г Д-30

8.3 Затвор. Основні механізми 8.3.1 Призначення та загальна будова затвора

8.4 Противідкотні пристрої 8.4.1 Призначення, характеристика і будова гальма відкоту

8.4.2 Дія гальма відкоту, його тепловий режим:

8.4.3 Призначення, характеристика, будова та дія накатника

8.5 Лафет 8.5.1 Призначення, будова та дія підйомного механізму

8.5.2 Призначення, будова і дія поворотного механізму

8.5.3 Призначення і будова люльки і огородження

8.5.4 Призначення, будова і дія зрівноважувального механізму

8.5.5 Призначення і будова верхнього станка та нижнього станка зі станинами

8.5.6. Призначення і будова ходової частини

8.6. 100-мм протитанкова пушка МТ-12 8.6.1.Призначення, основні ТТХ та загальна будова 100-мм ПТП МТ-12

8.6.2 Ствол і затвор 8.6.2.1 Призначення та загальна будова ствола

8.6.2.2 Призначення, характеристики і загальна будова затвора

8.6.2.3 Призначення, будова та дія основних механізмів затвора

8.6.2.4 Призначення, будова і дія допоміжних механізмів затвора

8.7 Противідкотні пристрої 100-мм ПТП МТ-12 8.7.1 Призначення, характеристика, будова і дія гальма відкоту

8.7.2 Призначення, характеристика, будова і дія накатника

8.8  Лафет 8.8.1 Призначення та будова люльки з огородженням

8.8.2 Призначення верхнього станка і нижнього станка зі станинами

8.8.3 Призначення і будова ходової частини

8.8.4 Призначення, будова і дія підйомного механізму

8.8.5 Призначення, будова і дія поворотного механізму

8.8.6 Призначення, будова і дія зрівноважувального механізму

РОЗДІЛ 9 ПРИЛАДИ НАВОДКИ ПРИЧІПНИХ ГАРМАТ 9.1 Призначеня, склад і характеристика прицільних пристроїв

9.2 Призначення, будова і принцип дії механічного прицілу Д-726-45. Особливості будови прицілу С-71-40.Шкали та користування ними

9.3 Призначення, будова і принцип дії понорами ПГ-1М.Коліматор К-1. Шкали і користування ними

9.4 Призначення, будова і принцип дії оптичного прицілу прямої наводки ОП4М-45. Особливості будови прицілу ОП-4М-40. Шкали та користування ними

9.5 Призначення, характеристика і принцип дії нічного прицілу АПН6-40

РОЗДІЛ 10 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ПІДГОТОВКИ ГАРМАТ ДО СТРІЛЬБИ 10.1 Підготовка причіпних гармат до стрільби 10.1.1 Підготовка 122-мм гаубиці Д-30 до стрільби 10.1.1.1 Огляд ствола і підготовка його до стрільби

10.1.1.2 Огляд затвора і перевірка його механізмів

10.1.1.3 Огляд і перевірка противідкотних пристроїв

10.1.1.4 Огляд і превірка механізмів наведення і зрівноважувального механізму

10.1.1.5 Перевірка прицільних пристроїв

10.1.2.1 Підготовка 100-мм пушки МТ-12 до стрільби 10.1.2.1.1 Огляд ствола і підготовка його до стрільби

10.1.2.2 Огляд затвора і перевірка його механізмів

10.1.2.3 Огляд і перевірка противідкотних пристроїв

10.1.2.4 Огляд, перевірка механізмів наведення і зрівноважувального механізму

10.1.2.5 Перевірка прицільних пристроїв

10.1.2.6 Перевірка нічного прицілу АПН6-40

10.2 Особливості підготовки самохідної гаубиці до стрільби 10.2.1 Перевірка  механізмів та пристроїв артилерійської частини гаубиці 2А33

10.2.1.1 Огляд ствола і підготовка його до стрільби

10.2.1.2 Огляд і перевірка роботи затвора

10.2.1.3 Огляд і перевірка роботи блокуючого пристрою затвора

10.2.3 Перевірка роботи досилача

10.2.4 Перевірка роботи механізмів наведення та зрівноважувального механізму

10.2.4.1 Перевірка електроприводів гаубиці

10.2.5. Огляд і перевірка противідкотних пристроїв

10.2.6. Перевірка роботи транспортера і боєукладок

10.2.7 Перевірка прицільних пристроїв

10.2.7.1 Перевірка нульових установок прицілу

10.2.7.2 Перевірка нульової лінії прицілювання

10.2.7.3 Перевірка нульової лінії прицілювання оптичного прицілу ОП5 -38

Список літературизагрузка...