Автоматизоване проектування

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Інтерфейс Inventor

1.1 Головне вікно Inventor і центр керування БРАУЗЕР

1.1.1 Головне вікно Іnventor

1.1.2 БРАУЗЕР

1.1.2.1 Браузер деталей

1.2 Головне меню Іnventor

1.2.1 Меню роботи з файлами

1.2.2 Меню редагування

1.2.3 Меню перегляду

1.2.4 Меню вставки

1.2.5 Меню засобів підтримки формат

1.2.6 Меню СЕРВИС

1.3 Панелі інструментів Іnventor

1.3.1 Панель інструментів СТАНДАРТНАЯ

1.3.2 Панель інструментів 2М ЭСКИЗ

1.3.3 Панель інструментів Точные координаты

1.3.4 Панель інструментів конструктивные элементы

Запитання до розділу 1

РОЗДІЛ 2 Створення eскізів

2.1 Ескізи в Inventor

2.1.1 Середовище побудови ескізів

2.1.2 Система координат, координатні площини і ескізна сітка

2.2.1 Методи і способи створення ескізів

2.2.2 Команди контекстного меню створення ескізних площин і редагування ескізів

2.2.3 Типи ліній і використання допоміжної геометрії

2.2.4 Визначення геометричних характеристик ескізів

2.2.5 Основні рекомендації і способи підвищення ефективності створення ескізів

2.3 Команди геометричних побудов при створенні ескізу

2.3.1 Ескізні точки

2.3.2 Лінія

2.3.3 2D і 3D - cплайни

2.3.4 Коло і еліпс

2.3.5 Дуга

2.3.6 Прямокутник і багатокутник

2.3.7 Сполучення і фаска

2.3 8 Обрізання частини примітива і його подовження

2.3.10 Масиви: круговий і прямокутний

2.3.11 Подібність

2.3.12 Спроектована геометрія

2.3.13 Створення копій елементів і переміщення ескізних елементів

2.3.14 Поворот ескізних елементів

2.3.15 Видалення ескізу і точок ескізу

2.4 Геометричні обмеження ескізу

2.4.1 Залежність вертикальності і горизонтальності

2.4.2 Залежність дотичності

2.4.3 Залежність колінеарності

2.4.4 Залежність концентричності

2.4.5 Залежність паралельності і перпендикулярності

2.4.6 Залежність сполучення

2.4.7 Залежність рівності радіусів або довжин

2.4.8 Залежність фіксації

2.4.9 Залежність симетричності

2.4.10 Перегляд і видалення залежностей

2.5 Розміри в ескізах

2.5.1 Діалогове вікно СВОЙСТВА РАЗМЕРА

2.5.2 Розміри і розмірні зв'язки елементів ескізу

2.5.3 Автонанесення розмірів на ескізі

2.5.4 Редагування розмірів

2.5.5 Задання і редагування розмірних допусків і їх властивостей

2.5.6 Відображення розмірів

2.6 Використання картинок в ескізах

2.7 Особливості створення тривимірних ескізів

Запитання до розділу 2

РОЗДІЛ 3 Cтворення і редагування робочих і базових конструктивних елементів

3.1 Середовище моделювання деталей і середовище моделювання тіл

3.2 Шаблони деталі

3.3 Створення і позиціювання робочих елементів

3.3.1 Робоча точка

3.3.2 Робоча вісь

3.3.3 Робоча площина

3.4 Використання булевих операцій додавання/видалення матеріалу

3.5 Загальні відомості про КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

3.6 Створення базового елемента деталі

3.6. 1 Видавлювання

3.6.2 Обертання

3.6.3 Натягування по перетинах

3.6.4 Протягування по траєкторії

3.7 Ескізні КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

3.7.1 Елементи видавлювання

3.7.2 Елементи обертання

3.7.3 Елементи побудови по перетинах

3.7.4 Елементи зрушення

3.7.5 Елементи типу пружина

Запитання до розділу 3

РОЗДІЛ 4 Cтворення і редагування типових конструктивних елементів

4.1 Створення типових конструктивних елементів

4.1.1 Елементи типу оболонка

4.1.2 Сполучення

4.1.3 Фаска

4.1.4 Отвір

4.1.5 Нахил грані

4.1.6 Поділ граней або деталей

4.1.7 Ребра і стрижні твердості

4.1.8 Різьблення і таблиця різьблень

4.2 Команди роботи із гранями деталей

4.2.1 Заміна граней деталей

4.2.2 Зміна товщини граней і створення подібних поверхонь

4.2.3 Створення поверхонь видаленням граней, фрагментів і порожнин

4.2.4 Ділянки поверхонь

4.2.5 Створення рельефу

4.2.6 Створення маркування на гранях деталі

4.3 Копіювання елементів

4.3.1 Створення копій елементів

4.3.2 Створення дзеркальної копії елементів

4.3.3 Прямокутний і круговий масиви елементів

4.3.3.1 Прямокутний масив

4.3.3.2 Круговий масив

4.3.3.3 Редагування масивів

4.3.4 Похідні деталі і вузли

4.4 Площина тимчасового перетину

Запитання до розділу 4загрузка...