Фізичний образ світу - Ю.М. Лопаткін

Зміст

Передмова

Вступ

Розділ 1 Покращання інструментарію 1.1 Науковий підхід до пізнання

Науковий експеримент

Наукова теорія

Точні та природничі науки

1.2 Поняття методу і методології. Методи пізнання. Класифікація методів наукового пізнання

1.2.1 Загальнонаукові методи емпіричного пізнання Наукове спостереження

Експеримент

Вимірювання

1.2.2 Загальнонаукові методи теоретичного пізнання Абстрагування

Ідеалізація. Уявний експеримент

Формалізація. Мова науки

Індукція і дедукція

1.2.3 Загальнонаукові методи, вживані на емпіричному і теоретичному рівнях пізнання

Аналогія і моделювання

Контрольні запитання

Розділ 2  Про проблему "двох культур" і можливість її вирішення 2.1 Чарльз Сноу про проблему "двох культур"

2.2 Природничо-наукова та гуманітарна культури

2.3 Humanities and Science

2.4 Природничо-наукова освіта гуманітаріїв: на шляху до єдиної культури

2.5 Півкулі мозку. Функції

2.5.1 Радіантне мислення

Контрольні запитання

Розділ 3 Пізнавання світу 3.1 Мистецтво та наука

3.2 Парадигма. Зміна парадигм і наукові революції

Приклади змін парадигм у науці

3.3 Наукові революції в історії природознавства: основні віхи

Контрольні запитання

Розділ 4 Основні уявлення мегасвіту 4.1 Структурні рівні організації матерії. Масштаби простору, часу, енергії

4.2 Стародавні системи світу

4.3 Сучасна система світу

Суть інфляції

4.3.2 Структура Всесвіту Метагалактика

Галактики

Зірки

Астероїди

Сонячна система

4.3.3 Простір і час

Проблема одночасності

Загальна теорія Ейнштейна

4.3.4 "Темна матерія", "темна енергія"

Контрольні запитання

Розділ 5 Основні уявлення мікросвіту

5.1 Поле і бозон Хіггса

5.2 Фізичний вакуум

5.3 Елементарні частинки

5.4 Атоми 5.4.1 Попередні моделі атомів

5.4.2 Сучасна модель

5.5 Взаємодії між частинками 5.5.1 Фізична природа хімічного зв’язку між атомами у молекулах

5.5.2 Фундаментальні взаємодії та їхні переносники

5.6 Закони збереження у мікросвіті

5.7 Корпускулярно-хвильовий дуалізм

5.8 Світ імовірності 5.8.1 Хвильова функція

Контрольні запитання

Розділ 6 Деякі уявлення макросвіту 6.1 Поняття про стохастичні закони

6.2  Критичні стани. Флуктуації. Біфуркації. Атрактор

6.3  Ентропія, замкнені та відкриті системи

6.4 Самоорганізація

6.4.1 Інформаційна самоорганізація

6.5  Антропний принцип

6.5.1 Слабкий принцип

6.5.2 Сильний принцип

6.5.3 Гіпотеза Геї

Теорії виникнення життя

Генетична гіпотеза еволюції планети

Контрольні запитання

Післямова

Список рекомендованої літератури

Список використаної літератури

Зразки тем рефератів

Рекомендації до написання рефератів

Зразки тестів до семестрового контролю

Додатокзагрузка...