Розміщення продуктивних сил України - Качан

Передмова

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ І ЗАГАЛЬНІ УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

1.1. Предмет. Теоретичні основи і завдання курсу "Розміщення продуктивних сил"

1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

1.3. Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства

1.4. Науково-технічний прогрес, виробничий та науковий потенціал

1.5. Трудові ресурси, національний склад і рівень життя населення

1.6. Міське і сільське розселення України

1.7. Рівень розвитку продуктивних сил України та розміщення соціальної інфраструктури

1.8. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

2.1. Галузева структура народного господарства

2.2. Методи економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва

2.3. Промисловість України, форми її територіальної організації

2.4. Розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу

2.5. Розміщення галузей металургійного комплексу

2.6. Розміщення галузей машинобудівного комплексу

2.7. Розміщення галузей хіміко-лісового комплексу

2.8. Розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів

2.9. Розміщення галузей виробництва товарів народного споживання

2.10. Розміщення галузей АПК України

2.11. Розміщення галузей транспортного комплексу

РОЗДІЛ 3. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1. Адміністративно-територіальний поділ та економічне районування України

3.2. Методи економічного обґрунтування територіально-комплексного розвитку і розміщення виробництва

3.3. Основи районного планування

3.4. Екологічні проблеми економічного розвитку України

3.5. Територіально-виробничі комплекси у системі економічного районування

3.6. Донецький економічний район

3.7. Придніпровський економічний район

3.8. Північно-Східний економічний район

3.9. Столичний економічний район

3.10 Подільський економічний район

3.11. Карпатський економічний район

3.12. Центральноукраїнський економічний район

3.13. волинський економічний район

3.14. Причорноморський економічний район

РОЗДІЛ 4. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ

4.1. Економіка України в системі міжнародного поділу праці

4.2. Економічні зв'язки України з країнами світузагрузка...