Основи економічних знань - Мочерний

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

1. Сутність і структура поняття "економіка"

2. Предмет економічної теорії

3. Основні етапи розвитку економічної теорії

4. Значення економічної теорії

5. Метод економічної теорії

Тема 2. Суспільне виробництво

1. Процес праці та його складові елементи

2. Продуктивні сили

3. Власність

4. Закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил

Тема 3. Людина та економіка

1. Зміна моделей людини в економічній науці

3. Економічні потреби та їх структура

4. Економічні інтереси

Тема 4. Економічний вибір та економічна поведінка товаровиробника

1. Економічні ресурси

2. Альтернативні варіанти використання ресурсів

3. Крива виробничих можливостей

4. Закони, які управляють поведінкою товаровиробників

Тема 5. Типи та моделі економічних систем

1. Економічні системи з погляду цивілізаційного підходу

2. Економічні докапіталістичні системи з погляду формаційного підходу

3. Економічна система капіталістичного типу

4. Закон прискореного розвитку економічних систем

РОЗДІЛ 2. РИНОК І ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

Тема 6. Ринок та його структура

1. Сутність ринку

2. Умови функціонування ринку

3. Умови виникнення товарного виробництва та його сутність

4. Структура та інфраструктура ринку

Тема 7. Товар і праця

1. Товар та його властивості

2. Праця, що створює товар

3. Вибір товару споживачем

4. Закон вартості та його функції

Тема 8. Гроші та закони грошового обігу

1. Виникнення грошей та їх сутність

2. Функції грошей

3. Закони грошового обігу

Тема 9. Функціонування ринку

1. Попит і закон попиту

2. Пропозиція і закон пропозиції

3. Ринкова ціна (ціна рівноваги)

Тема 10. Конкуренція і монополія

1. Конкуренція і ринок

2. Основні види конкуренції

3. Монополії та конкуренція

4. Форми монополій і наслідки монополізації економіки

5. Монополістична конкуренція

РОЗДІЛ 3. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 11. Підприємство і власність

1. Типи та форми власності

2. Сутність підприємства та його основні види

3. Організаційно-правові форми підприємств

Тема 12. Підприємництво та підприємці

1. Принципи та функції діяльності підприємств

2. Підприємництво

3. Інтереси підприємців та суспільства

Тема 13. Затрати виробництва і прибуток

1. Капітал та його структура

2. Кругооборот і оборот капіталу

3. Витрати виробництва та їх структура

4. Прибуток і норма прибутку

Тема 14. Ціни і механізм ціноутворення

1. Сутність ціни

2. Функції та види цін

3. Механізм ціноутворення

4. Учасники каналів збуту (або руху товарів). Перший варіант реалізації цього чинника — вплив на ціни з боку постачальників продукції, другий — з боку підприємств торгівлі.

Тема 15. Заробітна плата

1. Робоча сила та її вартість

2. Форми та системи заробітної плати

3. Номінальна та реальна заробітна плата

Тема 16. Управління сучасним підприємством

1. Сутність менеджменту

2. Організаційні форми управління підприємством

3. Принципи та критерії праці менеджера

4. Структура менеджерського корпусу

Тема 17. Маркетинг у підприємницькій діяльності

1. Сутність маркетингу

2. Види маркетингової діяльності

3. Програми та принципи маркетингу

Тема 18. Інвестиції та ефективність роботи підприємств

1. Сутність та джерела інвестицій

2. Інвестиційні проекти фірми

3. Ефективність інвестицій

Тема 19. Сільське господарство та аграрні відносини

1. Значення та особливості розвитку сільського господарства

2. Форми власності у сільському господарстві

3. Аграрна крива та аграрна реформа

4. Аграрно-промисловий комплекс

РОЗДІЛ 4. МАКРОЕКОНОМІКА

Тема 20. Основні результати національного виробництва та його ефективність

1. Валовий національний продукт

2. Інші макроекономічні показники

3. Соціальна та економічна ефективність

4. Ефективність суспільного виробництва

Тема 21. Роль держави в економіці

1. Вади ринкового саморегулювання економіки та необхідність державного регулювання

2. Сутність, форми та механізм державного регулювання економіки

3. Основні методи державного регулювання економіки

4. Межі державного регулювання економіки

Тема 22. Зайнятість, безробіття і соціальний захист населення

1. Зайнятість населення

2. Сутність і причини безробіття

3. Типи та форми безробіття

4. Соціальний захист населення

Тема 23. Податки та державний бюджет

1. Бюджетна система та її структура

2. Сутність та структура податків

3. Державні видатки

4. Дефіцит державного бюджету

Тема 24. Кредит і банки у національній економіці

1. Сутність кредиту та його основні джерела

2. Основні форми кредиту

3. Банки та банківська система

Тема 25. Економічні кризи

1. Сутність та структура економічного циклу і Структура циклу.

2. Причини економічної кризи

3. Типи економічних циклів

4. Антициклічне регулювання

5. Основні причини економічної кризи в Україні

Тема 26. Інфляція та заходи боротьби з нею

1. Сутність інфляції

2. Причини інфляції

3. Види та наслідки інфляції

4. Антиінфляційні заходи держави

РОЗДІЛ 5. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 27. Міжнародний поділ праці та світова торгівля

1. Сутність світового господарства та необхідність міжнародних економічних зв'язків

2. Міжнародний поділ праці та світовий ринок

3. Торговельний баланс країни

4. Державне регулювання зовнішньої торгівлі та шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності

Тема 28. Міжнародні валютні відносини

1. Сутність та структура міжнародних валютних відносин

2. Етапи розвитку світової валютної системи

3. Валютний ринок і валютне регулювання

4. Конвертована валюта та форми конвертованості

Тема 29. Економіка глобальних проблем

1. Причини виникнення та сутність глобальних проблем

2. Мілітаризація економіки та шляхи роззброєння

3. Шляхи розв'язання екологічної проблеми

4. Шляхи розв'язання паливно-енергетичної та сировинної проблемзагрузка...